Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
iduzel: 28824
idvazba: 47802
šablona: stranka
čas: 15.10.2019 19:37:26
verze: 4609
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2019 proběhne na VŠCHT Praha ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Uzávěrka podávání přihlášek 21. 10. 2019
Uzávěrka nahrávání anotací 8. 11. 2019

Seznam fakultních koordinátorů

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní kordinátory, popřípadě kontaktujte Veroniku Popovou z Oddělení pro vědu a výzkum (Veronika.Popova@vscht.cz). Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na Jitku Čejkovou (Jitka.Cejkova@vscht.cz).

Nejste zalogován/a (anonym)

101 - Ústav anorganické chemie

105 - Ústav anorganické technologie

106 - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

107 - Ústav skla a keramiky

108 - Ústav chemie pevných látek

110 - Ústav organické chemie

111 - Ústav organické technologie

112 - Ústav polymerů

126 - Ústav inženýrství pevných látek

141 - Laboratoř anorganických materiálů

143 - Ústav informatiky a chemie

148 - Ústav chemické technologie restaurování památek

215 - Ústav technologie ropy a alternativních paliv

216 - Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
1 Běla Ondrová B3 Ing. Marek Staf, Ph.D. Pomalá pyrolýza vybraných polymerů Vyžaduje anotaci
2 Magdaléna Roušalová B2 Ing. Veronika Kyselová, Ph.D. Záchyt CO2 ze spalin pomocí sorpčních materiálů Vyžaduje anotaci
3 Vojtěch Vojáček B3 Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D. Záchyt rtuti na adsorpčních materiálech Vyžaduje anotaci

217 - Ústav technologie vody a prostředí

218 - Ústav energetiky

240 - Ústav chemie ochrany prostředí

319 - Ústav biotechnologie

320 - Ústav biochemie a mikrobiologie

321 - Ústav sacharidů a cereálií

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
1 Bc Kateřina Horáková M2 Ing. Pavel Skřivan, CSc. Hodnocení vybraných fyzikálně chemických parametrů speciální jemně granulované celozrnné pohankové mouky Vyžaduje anotaci
2 Bc. Michaela Sadílková M2 Ing. Marcela Sluková, Ph.D. Optimalizace vybraných parametrů kvasů ze speciálních celozrnných mouk Vyžaduje anotaci
3 Bc. Anna Urešová M2 Ing. Marcela Sluková, Ph.D. Vliv pšeničného kvasu na senzorické vlastnosti a trvanlivost pokusného pečiva   Vyžaduje anotaci

322 - Ústav mléka, tuků a kosmetiky

323 - Ústav analýzy potravin a výživy

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
1 Bc. Adam Behner M1 doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. Mykotoxinová kontaminace červených vín z Čech a Moravy Vyžaduje anotaci
2 Bc. Martina Hakenová M2 prof. Dr. Ing. Richard Koplík Využití techniky sp-ICPMS pro stanovení nanočástic stříbra a sledování jejich změn v potravinách Vyžaduje anotaci
3 Bc. Kristýna Hronová M2 Ing. Zbyněk Džuman, Ph.D. Osud mykotoxinů v průběhu sladování a pivovarnictví Vyžaduje anotaci

324 - Ústav konzervace potravin

342 - Ústav chemie přírodních látek

402 - Ústav analytické chemie

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
1 Bc. Kristýna Dobšíková M2 doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. Strukturní analýza methamfetaminu v roztoku metodami molekulové spektroskopie Vyžaduje anotaci
2 Pavlína Kvášová B3 prof. Ing. Oto Mestek, CSc. Stanovení stopových prvků v destilátech hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem Vyžaduje anotaci

403 - Ústav fyzikální chemie

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
1 Lucie Draslarová B3 Ing. Ctirad Červinka, Ph. D. Teoretické výpočty termodynamických a strukturních vlastností bází nukleových kyselin ve stavu ideálního krystalu Vyžaduje anotaci
2 Vojtěch Jeřábek B3 Ing. Pavel Morávek, Ph.D. Rovnováha kapalina-kapalina v systému propylenkarbonát - voda Vyžaduje anotaci
3 Bc. Adam Šrut M1 RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D. Computing infrared spectra of Re complex in polar solvents from ab-initio dynamics Vyžaduje anotaci

409 - Ústav chemického inženýrství

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
1 Bc. Erik Sonntag M2 prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. Reactive Dissolution of Poorly Soluble Prodrug Suspension  Vyžaduje anotaci
2 Jakub Staś B3 Ing. Alexandr Zubov, Ph.D. Modelování transportu ve 3D rekonstruovaném dutém vlákně Vyžaduje anotaci
3 Bc. Václav Šmíd M1 Ing. Jan Haidl, Ph.D. Možnosti zvýšení energetické účinnosti ejektorového čerpadla kapalina-plyn   Vyžaduje anotaci

444 - Ústav fyziky a měřicí techniky

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
1 Tereza Svatoňová B3 Mgr. Anna Fučíková, Ph.D. Degradace biologických vzorků - otisků - studována pomocí AFM a prozkoumání možnosti použití v kriminalistice Vyžaduje anotaci

445 - Ústav počítačové a řídicí techniky

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
1 Matěj Fričl B3 prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. Optická reflexní spektroskopie při analýze dentálních tkání Vyžaduje anotaci

504 - Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol

Aktualizováno: 20.9.2019 10:05, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi