Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
iduzel: 28824
idvazba: 47802
šablona: stranka
čas: 17.11.2018 09:39:51
verze: 4545
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference (SVK 2018) proběhne na VŠCHT Praha ve čtvrtek 22. 11. 2018.

Uzávěrka podávání přihlášek 22. 10. 2018
Uzávěrka nahrávání anotací 8. 11. 2018

Seznam fakultních koordinátorů

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní kordinátory, popřípadě kontaktujte Veroniku Popovou z Oddělení pro vědu a výzkum (Veronika.Popova@vscht.cz). Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na Jitku Čejkovou (Jitka.Cejkova@vscht.cz).

Nejste zalogován/a (anonym)

101 - Ústav anorganické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Anorganická chemie přednášková A211 9:00 Doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D. 10 Zobraz

105 - Ústav anorganické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Anorganická technologie II přednášková A44 9:00 Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa 6 Zobraz
Anorganická technologie III přednášková A25 9:00 Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. 6 Zobraz
Anorganické technologie I přednášková A201 9:00 Doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla 6 Zobraz

106 - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Kovové materiály I. přednášková Posluchárna ústavu 106, místnost A50 8:30 prof. Ing. Pavel Lejček, Dr.Sc. 13 Zobraz
Kovové materiály - restaurování I. posterová Hlavní chodba ústavu 106 9:00 doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. 6 Zobraz
Kovové materiály II. přednášková Posluchárna ústavu 106, místnost A50 10:00 doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. 13 Zobraz
Kovové materiály - restaurování II. posterová Hlavní chodba ústavu 106 10:00 prof. Ing. Pavel Novák, CSc. 6 Zobraz

107 - Ústav skla a keramiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Anorganické nekovové materiály I posterová chodba Ústavu skla a keramiky 9:15 prof.RNDr.Ondřej Gedeon, Ph.D. 8 Zobraz
Anorganické nekovové materiály II posterová chodba Ústavu skla a keramiky 9:15 Prof. Dr. Willi Pabst 7 Zobraz
Anorganické nekovové materiály III posterová chodba Ústavu skla a keramiky 9:15 Doc.Ing.Dr. Martin Míka 7 Zobraz
Restaurování a konzervování skla a keramiky posterová chodba Ústavu skla a keramiky 9:15 Doc.Ing. Alexandra Kloužková, CSc. 7 Zobraz

108 - Ústav chemie pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analýza a vlastnosti léčiv přednášková A 31 9:00 prof. Ing. František Kovanda, CSc. 7 Zobraz

110 - Ústav organické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická chemie bakalářská I přednášková místnost A278e 9:15 prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc. 10 Zobraz
Organická chemie bakalářská II přednášková Laboratoř A 9:15 doc. Dr. Ing. Jana Hodačová 9 Zobraz
Organická chemie bakalářská III přednášková Laboratoř B 9:15 prof. Ing. František Liška, CSc. 9 Zobraz
Organická chemie magisterská I přednášková místnost A250 9:15 prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. 7 Zobraz
Organická chemie magisterská II přednášková A11 9:15 doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. 8 Zobraz
Organická chemie magisterská III přednášková A278c 9:15 prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. 8 Zobraz

111 - Ústav organické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická technologie přednášková Posluchárna A01 9:00 prof. Ing. Libor Červený, DrSc. 10 Zobraz
Syntéza a výroba léčiv (B3+M1) přednášková Učebna AS31a 9:00 doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr.rer.nat. 12 Zobraz
Výroba léčiv (M2) přednášková Učebna A081a 9:00 doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. 13 Zobraz

112 - Ústav polymerů

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie a technologie polymerů I kombinovaná B11 9:00 doc.Ing. Antonín Kuta, CSc. 8 Zobraz
Chemie a technologie polymerů II kombinovaná B11 10:00 prof.Ing. Petr Sysel, CSc. 7 Zobraz

126 - Ústav inženýrství pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Materiálové inženýrství I přednášková B350 9:00 prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. 7 Zobraz
Materiálové inženýrství II přednášková B360 9:00 prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. 8 Zobraz

148 - Ústav chemické technologie restaurování památek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Konzervování-restaurování organických materiálů posterová Chodba naproti A64-A63 9:00 doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič 8 Zobraz
Konzervování-restaurování anorganických materiálů posterová Chodba G 10:30 doc. Ing. P. Kotlík, CSc. 9 Zobraz

215 - Ústav technologie ropy a alternativních paliv

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie ropy a alternativních paliv I kombinovaná Univerzitní centrum VŠCHT Praha-Unipetrol 9:00 doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D. 6 Zobraz

216 - Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Plynná a tuhá paliva a ochrana prostředí kombinovaná A 172 9:00 Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. 6 Zobraz

217 - Ústav technologie vody a prostředí

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie vody kombinovaná B08 9:00 doc. Ing. Nina Strnadová, CSc. 7 Zobraz

218 - Ústav energetiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Energetika posterová B 167 9:00 doc. Michael Pohořelý, Ph.D. 10 Zobraz

319 - Ústav biotechnologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Biotechnologie I přednášková A20 9:00 doc. Dr.Ing. Petra Patáková 9 Zobraz
Biotechnologie II přednášková děkanát FPBT 9:00 prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc 9 Zobraz
Biotechnologie III přednášková B35 9:00 prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D. 8 Zobraz
Biotechnologie IV přednášková A12 9:00 prof. Ing. Alena Čejková, CSc 8 Zobraz

320 - Ústav biochemie a mikrobiologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Enzymologie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Dr. Ing. Zuzana Novotná 7 Zobraz
Hmotnostní spektrometrie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D. 7 Zobraz
Imunochemie a klinická biochemie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D. 8 Zobraz
Interakce v biologických systémech posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Igor Hochel, CSc. 7 Zobraz
Mikrobiologie a bioanalytické metody posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. 7 Zobraz
Molekulární genetika posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. 7 Zobraz
Proteomika posterová prostory ústavu 320 9:00 prof. Dr. Ing. Radovan Hynek 8 Zobraz

321 - Ústav sacharidů a cereálií

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Cereálie – chemie a technologie přednášková Knihovna ústavu b40 9:00 doc. Ing. Evžen Šárka, CSc. 7 Zobraz
Sacharidy – chemie a technologie přednášková B36 9:00 prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc. 6 Zobraz

322 - Ústav mléka, tuků a kosmetiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie mléka, tuků a kosmetiky přednášková B02 9:00 doc. Ing. Jiří Štětina, CSc. 9 Zobraz

323 - Ústav analýzy potravin a výživy

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Sekce 1 přednášková B32 9:00 doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 7 Zobraz
Sekce 2 přednášková B06 9:00 prof. Dr. Ing. Jan Poustka 7 Zobraz
Sekce 3 přednášková B31 9:00 doc. Dr. Ing. Věra Schulzová 7 Zobraz
Sekce 4 přednášková B34 9:00 prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. 7 Zobraz
Sekce 5 přednášková ZB2-218 9:00 doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. 6 Zobraz

324 - Ústav konzervace potravin

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie potravin přednášková B33 9:00 Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. 11 Zobraz

342 - Ústav chemie přírodních látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav chemie přírodních látek posterová Respirium 9:00 Raich Ivan, doc. Dr. Ing. 8 Zobraz

402 - Ústav analytické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analytická chemie I přednášková A105 8:30 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 6 Zobraz
Analytická chemie II přednášková A238 - sekretariát 8:30 Ing. Vadym Prokopec, Ph.D. 6 Zobraz
Analytická chemie III přednášková A21 8:30 doc. Dr. RNDr. David Sýkora 6 Zobraz

403 - Ústav fyzikální chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Fyzikální chemie I přednášková B23 9:00 doc. Ing. Michal Fulem Ph.D. 6 Zobraz
Fyzikální chemie II přednášková A135 9:00 prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc. 6 Zobraz
Fyzikální chemie III přednášková A125 9:00 prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. 7 Zobraz
Fyzikální chemie IV přednášková A402 9:00 prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka 6 Zobraz

409 - Ústav chemického inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemical Engineering II přednášková B 141b 8:00 doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D. 11 Zobraz
Chemical Engineering I přednášková B 139 8:30 prof. Ing. Igor Schreiber, CSc. 10 Zobraz
Chemické inženýrství 1 přednášková BS 9 8:30 prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D. 8 Zobraz
Chemické inženýrství 2 přednášková BS 4 8:30 prof. Ing. Pavel Hasal, CSc. 9 Zobraz
Chemické inženýrství 3 přednášková B 03 8:30 prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. 9 Zobraz
Chemické inženýrství 4 přednášková B 07 8:30 prof. Dr. Ing. Juraj Kosek 8 Zobraz
Chemické inženýrství 5 přednášková B III 8:30 doc. Dr. Ing. Tomáš Moucha 8 Zobraz

444 - Ústav fyziky a měřicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Fyzika a měřicí technika přednášková Ústav fyziky a měřicí techniky 9:00 prof. Dr. Ing. Martin Vrňata 9 Zobraz

445 - Ústav počítačové a řídicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Aplikovaná informatika a kybernetika přednášková A40 9:00 Ing. Jan Švihlík, Ph.D. 6 Zobraz
Řízení procesů a analýza dat přednášková A330 9:00 Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. 6 Zobraz

837 - Ústav ekonomiky a managementu

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ekonomika a management přednášková C11 8:30 doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc. 6 Zobraz
Lean management přednášková C12 8:30 doc. Ing. Jan Rančák, CSc. 6 Zobraz

504 - Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie ropy a alternativních paliv II přednášková Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol 9:00 Ing. David Kubička, Ph.D., MBA 7 Zobraz
Aktualizováno: 6.10.2018 19:04, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi