Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
iduzel: 28824
idvazba: 47802
šablona: stranka
čas: 21.8.2018 21:44:28
verze: 4463
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference (SVK) proběhne na VŠCHT Praha v pondělí 20.11.2017.

Upozornění pro účastníky a organizátory SVK

Vzhledem k plánovaným výpadkům počítačové sítě VŠCHT Praha v pondělí 20.11. doporučujeme nespoléhat se na připojení k síti. Studentům doporučujeme přinést si prezentace na flash disku a organizátorům doporučujeme spustit projekční techniku v učebnách před osmou hodinou ranní.

 SVK 2017 – vyhlášení

Seznam fakultních koordinátorů

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní kordinátory, popřípadě kontaktujte Veroniku Popovou z Oddělení pro vědu a výzkum (Veronika.Popova@vscht.cz). Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na Jitku Čejkovou (Jitka.Cejkova@vscht.cz).

Nejste zalogován/a (anonym)

101 - Ústav anorganické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Anorganická chemie II přednášková A 211 9:00 prof. Dr. Ing. David Sedmidubský 8 Zobraz
Anorganické chemie I přednášková A210 9:00 doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D. 8 Zobraz

105 - Ústav anorganické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Anorganická technologie II přednášková místnost A25a 9:00 Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. 8 Zobraz
Anorganické technologie I přednášková posluchárna A032 9:00 Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa 8 Zobraz

106 - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Kovové materiály I. přednášková Posluchárna ústavu 106, A50 8:30 prof. Ing. Pavel Lejček, Dr.Sc. 12 Zobraz
Kovové materiály - restaurování I. posterová Hlavní chodba ústavu 106 9:00 doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. 6 Zobraz
Kovové materiály II. přednášková Posluchárna ústavu 106, A50 10:00 doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. 13 Zobraz
Kovové materiály - restaurování II. posterová Hlavní chodba ústavu 106 10:00 doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. 6 Zobraz

107 - Ústav skla a keramiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Anorganické nekovové materiály I posterová chodba Ústavu skla a keramiky 9:00 prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D. 8 Zobraz
Anorganické nekovové materiály II posterová chodba Ústavu skla a keramiky 9:00 prof. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst 7 Zobraz
Anorganické nekovové materiály III posterová chodba Ústavu skla a keramiky 9:00 doc. Dr. Ing. Martin Míka 8 Zobraz
Restaurování a konzervování skla a keramiky posterová chodba Ústavu skla a keramiky - před posluchárnou A02 10:00 doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc. 7 Zobraz

108 - Ústav chemie pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analýza a vlastnosti léčiv přednášková A 31 8:30 prof. Ing. František Kovanda, CSc. 11 Zobraz

110 - Ústav organické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická chemie B1 přednášková místnost A250 9:15 prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc. 8 Zobraz
Organická chemie B2 přednášková laboratoř A (N08) 9:15 prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. 9 Zobraz
Organická chemie M1 přednášková místnost A278c 9:15 prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc. 8 Zobraz
Organická chemie M2 přednášková místnost A278e 9:15 doc. Ing. František Hampl, CSc. 9 Zobraz
Organická chemie M3 přednášková místnost A11 9:15 doc. Ing. Igor Linhart, CSc. 8 Zobraz

111 - Ústav organické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická technologie a katalýza přednášková Posluchárna A01 9:00 doc. Ing. Pavel Čapek, CSc. 12 Zobraz
Syntéza a výroba léčiv (B3+M1) přednášková Učebna AS31a 9:00 doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. 11 Zobraz
Výroba léčiv (M2) přednášková Učebna A081a 9:00 prof. Ing. Libor Červený, DrSc. 11 Zobraz

112 - Ústav polymerů

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie a technologie polymerů I kombinovaná B36 9:00 doc.Ing. Antonín Kuta, CSc. 9 Zobraz
Chemie a technologie polymerů II kombinovaná B36 10:00 prof.Ing. Petr Sysel, CSc. 7 Zobraz

126 - Ústav inženýrství pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Materiály pro bioaplikace a farmacii I přednášková B350 9:00 prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. 7 Zobraz
Materiály pro bioaplikace a farmacii II přednášková B360 9:00 prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. 7 Zobraz

148 - Ústav chemické technologie restaurování památek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Restaurování a konzervování textilu posterová chodba u A64 8:30 doc. Ing. Pavel Hron, CSc. 6 Zobraz
Technologie restaurování posterová chodba G 9:30 doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič 6 Zobraz

215 - Ústav technologie ropy a alternativních paliv

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie ropy a alternativních paliv I přednášková Univerzitní centrum VŠCHT Praha-Unipetrol 9:00 doc.Ing. Elena Hájeková, PhD. (STU Bratislava) 7 Zobraz
Technologie ropy a alternativních paliv II přednášková Univerzitní centrum VŠCHT Praha-Unipetrol 9:00 doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D. 9 Zobraz

216 - Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Plynná a tuhá paliva, ochrana ovzduší přednášková A 172 8:30 doc. Ing. František Skácel, CSc. 8 Zobraz

217 - Ústav technologie vody a prostředí

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie vody přednášková B07 9:00 doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. 9 Zobraz

218 - Ústav energetiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Energetika přednášková B166 9:00 doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D. 6 Zobraz

319 - Ústav biotechnologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Biotechnologie I přednášková Knihovna ústavu 319 9:00 doc. Dr.Ing. Petra Patáková 9 Zobraz
Biotechnologie II přednášková A12 9:00 prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc. 9 Zobraz
Biotechnologie III přednášková B35 9:00 prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D. 9 Zobraz

320 - Ústav biochemie a mikrobiologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Bioanalytické metody posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. 9 Zobraz
Biochemie rostlin a ekologie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Igor Hochel, CSc. 10 Zobraz
Biologicky aktivní látky posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Dr. Ing. Radovan Hynek 10 Zobraz
Interakce proteinů a metabolismus posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Dr. Ing. Zuzana Novotná 8 Zobraz
Klinická biochemie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D. 9 Zobraz
Mikrobiologie patogenů posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. 10 Zobraz
Studium vlastností proteinů posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. 10 Zobraz

321 - Ústav sacharidů a cereálií

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Cereálie – chemie a technologie přednášková B40 (Knihovna ústavu 321) 9:00 doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. 7 Zobraz
Sacharidy – chemie a technologie přednášková B11 9:00 doc. Ing. Evžen Šárka, CSc. 8 Zobraz

323 - Ústav analýzy potravin a výživy

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie a analýza potravin A přednášková B 159 9:00 prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 8 Zobraz
Chemie a analýza potravin B přednášková B 31 9:00 prof. Dr. Ing. Jan Poustka 8 Zobraz
Chemie a analýza potravin C přednášková B II 9:00 prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. 8 Zobraz
Chemie a analýza potravin D přednášková B 06 9:00 doc. Dr. Ing. Věra Schulzová 8 Zobraz
Chemie a analýza potravin E přednášková B 32 9:00 doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 8 Zobraz

324 - Ústav konzervace potravin

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie potravin I přednášková B33 9:00 Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. 6 Zobraz
Technologie potravin II přednášková B268A - Knihovna Ústavu konzervace potravin 9:00 prof. Ing. Petr Pipek, CSc. 7 Zobraz

342 - Ústav chemie přírodních látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie přírodních látek - příprava a identifikace I posterová B02 9:00 doc. Ing. Ivan Raich, Dr. 11 Zobraz
Chemie přírodních látek - příprava a identifikace II posterová chodba u B02 9:00 prof. Ing. Zdeněk Wimmer, DrSc. 9 Zobraz
Chemie přírodních látek - analytické a separační metody posterová B02 11:00 prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. 9 Zobraz

402 - Ústav analytické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analytická chemie I přednášková A105 8:30 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 6 Zobraz
Analytická chemie II přednášková A21 8:30 doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. 6 Zobraz
Analytická chemie III přednášková A238 - sekretariát 8:30 doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D. 7 Zobraz

403 - Ústav fyzikální chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Fyzikální chemie I přednášková A402 9:00 prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka 8 Zobraz
Fyzikální chemie II přednášková A125 9:00 prof. Ing. Anatol Malijevský, CSc. 7 Zobraz
Fyzikální chemie III přednášková A135 9:00 doc. Ing. Michal Fulem, Ph.D. 6 Zobraz

409 - Ústav chemického inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemical Engineering I přednášková B139 8:30 prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. 8 Zobraz
Chemical Engineering II přednášková B141b (knihovna) 8:30 doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D. 9 Zobraz
Chemické inženýrství 1 přednášková BS9 8:30 doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D. 8 Zobraz
Chemické inženýrství 2 přednášková B03 8:30 prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc. 8 Zobraz
Chemické inženýrství 3 přednášková B09 8:30 doc. Dr. Ing. Milan Jahoda 9 Zobraz
Chemické inženýrství 4 přednášková BIII 8:30 prof. Dr. Ing. Juraj Kosek 8 Zobraz
Chemické inženýrství 5 přednášková BS4 8:30 prof. Ing. Pavel Hasal, CSc. 8 Zobraz

437 - Katedra ekonomiky a managementu

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ekonomika a management přednášková C11 8:00 prof. Ing. Ivan Gros, CSc. 9 Zobraz

444 - Ústav fyziky a měřicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Fyzika a měřicí technika přednášková Ústav fyziky a měřicí techniky B220 9:00 doc. Ing. Jaroslav Hofmann, CSc. 8 Zobraz

445 - Ústav počítačové a řídicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Řízení procesů a zpracování dat přednášková A335 9:00 Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. 9 Zobraz
Aktualizováno: 16.11.2017 15:47, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi