Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
iduzel: 28824
idvazba: 47802
šablona: stranka
čas: 21.5.2022 04:46:43
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference

Každoročně na podzim probíhá na VŠCHT Praha  Studentská vědecká konference, na které studenti bakalářských a magisterských programů prezentují výsledky svých výzkumných prací. Práce jsou rozděleny do cca 60 sekcí podle odborného zaměření, každý soutěžící student prezentuje svou práci před odbornou komisí formou krátké přednášky nebo posteru. Nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány hodnotnými cenami, často za přispění našich průmyslových partnerů.

Letošní SVK proběhne 2. 12. 2021.

Chcete-li se stát sponzory SVK na některé z fakult VŠCHT Praha, kontaktujte prosím příslušného fakultního koordinátora.

Seznam fakultních koordinátorů

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní kordinátory.

Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na Jitku Čejkovou (Jitka.Cejkova@vscht.cz).

  

Přihlašovací formulář

Nejste zalogován/a (anonym)

101 - Ústav anorganické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
S1 (B2+B3) přednášková LACH_H03 (laboratoř E) 9:30 doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D. 7 Zobraz
S2 (M1+M2) přednášková LACH_A39 (Laboratoř D2) 9:30 prof. Dr. Ing. David Sedmidubský 8 Zobraz

105 - Ústav anorganické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav anorganické technologie I přednášková A32 9:00 Doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla 7 Zobraz
Ústav anorganické technologie II přednášková A44 9:00 Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. 6 Zobraz
Ústav anorganické technologie III přednášková A25a 9:00 Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa 6 Zobraz

106 - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Kovové materiály I. přednášková online 9:00 doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D. 7 Zobraz
Kovové materiály II. přednášková online 9:00 doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D. 7 Zobraz
Kovové materiály III. přednášková online 9:00 doc. Ing. Alena Michalcová, Ph.D. 6 Zobraz
Kovové materiály - restaurování přednášková online 9:00 doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. 6 Zobraz

107 - Ústav skla a keramiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
ANM I posterová chodba ÚSK - přízemí 9:00 prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D. DSc. 9 Zobraz
ANM II posterová chodba ÚSK - suterén 9:00 prof. Dr. Dipl. Min. Willi Pabst 8 Zobraz

108 - Ústav chemie pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analýza a vlastnosti léčiv přednášková A31 8:30 prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. 8 Zobraz

110 - Ústav organické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická chemie bakalářská I přednášková MSTeams 9:00 prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc 10 Zobraz
Organická chemie bakalářská II přednášková MSTeams 9:00 doc. Dr. Ing. Jana Hodačová 9 Zobraz
Organická chemie magisterská I přednášková MSTeams 9:00 prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc. 8 Zobraz
Organická chemie magisterská II přednášková MSTeams 9:00 doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. 8 Zobraz
Organická chemie magisterská III přednášková MSTeams 9:00 prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. 9 Zobraz
Organická chemie magisterská IV přednášková MSTeams 9:00 prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc. 8 Zobraz

111 - Ústav organické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická a farmaceutická technologie I přednášková A01 9:00 prof. Ing. Libor Červený, Dr.Sc. 8 Zobraz
Organická a farmaceutická technologie II přednášková A81a 9:00 doc. Ing. Pavel Čapek, CSc. 8 Zobraz
Organická a farmaceutická technologie III přednášková A77C 9:00 doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. 7 Zobraz

112 - Ústav polymerů

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie a technologie polymerů kombinovaná B11 9:00 prof.Ing. Petr Sysel, CSc. 9 Zobraz

126 - Ústav inženýrství pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Materiálové inženýrství I přednášková B360 9:00 prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. 10 Zobraz
Materiálové inženýrství II přednášková B14 9:00 prof. Ing. Petr Slepička, Ph.D. 7 Zobraz

143 - Ústav informatiky a chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Bioinformatics and modelling přednášková B35 10:45 Prof. Daniel Svozil, MSc, PhD 6 Zobraz
Cheminformatics přednášková B35 13:00 Prof. Daniel Svozil, MSc, PhD 6 Zobraz

148 - Ústav chemické technologie restaurování památek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav chemické technologie restaurování památek posterová Přízemí budovy A, chodba G 9:00 doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc. 7 Zobraz

215 - Ústav technologie ropy a alternativních paliv

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie ropy a alternativních paliv přednášková Univerzitní centrum Litvínov 9:00 doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D. 7 Zobraz

216 - Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Paliva a ochrana ovzduší přednášková A 181 9:00 doc. Ing. František Skácel, CSc. 8 Zobraz

217 - Ústav technologie vody a prostředí

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie vody přednášková Ústavní knihovna B 116 9:00 doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. 6 Zobraz

218 - Ústav energetiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Energetika přednášková knihovna - B 166a 9:00 doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. 11 Zobraz

240 - Ústav chemie ochrany prostředí

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie ochrany prostředí přednášková BS1 9:00 doc. Dr. Ing. Martin Kubal 9 Zobraz

319 - Ústav biotechnologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Biotechnologie I přednášková online 9:00 prof. Dr. Ing. Petra Patáková 7 Zobraz
Biotechnologie II přednášková online 9:00 prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc 7 Zobraz
Biotechnologie III přednášková online 9:00 prof. Ing. Alena Čejková, CSc 6 Zobraz

320 - Ústav biochemie a mikrobiologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Bioanalytické metody a jejich aplikace posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Jan Lipov, Ph.D. 8 Zobraz
Biomedicínské aplikace posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Barbora Holubová, Ph.D. 8 Zobraz
Genetika posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Dr. Ing. Zuzana Novotná 8 Zobraz
Interakce v biologických systémech posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. 8 Zobraz
Mikrobiologie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. 8 Zobraz
Produkce a studium proteinů posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. 8 Zobraz
Vliv malých molekul na metabolismus posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. 8 Zobraz

321 - Ústav sacharidů a cereálií

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
SACHARIDY – CHEMIE A TECHNOLOGIE přednášková knihovna ústavu b40 9:00 prof. ing. Zdeněk Bubník, CSc. 8 Zobraz

322 - Ústav mléka, tuků a kosmetiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav mléka, tuků a kosmetiky - chemie a technologie tuků a kosmetiky přednášková B02 9:00 prof. Ing. Vladimír Filip, CSc. 6 Zobraz
Ústav mléka, tuků a kosmetiky - chemie, technologie a mikrobiologie mléka přednášková B60-knihovna ústavu 9:00 doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc. 7 Zobraz

323 - Ústav analýzy potravin a výživy

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Sekce 1 přednášková B159 9:00 prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 11 Zobraz
Sekce 2 přednášková B 33 9:00 prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 7 Zobraz
Sekce 3 přednášková B 36 9:00 prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. 7 Zobraz
Sekce 4 přednášková B 31 9:00 prof. Dr. Ing. Jan Poustka 7 Zobraz
Sekce 5 přednášková B 34 9:00 doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. 8 Zobraz

324 - Ústav konzervace potravin

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav konzervace potravin I přednášková B24 8:30 doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. 8 Zobraz
Ústav konzervace potravin II přednášková B23 8:30 doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D. 7 Zobraz

342 - Ústav chemie přírodních látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav chemie přírodních látek -I posterová Respirium 9:00 doc. Dr. Ing. Ivan Raich 9 Zobraz
Ústav chemie přírodních látek II posterová Respirium 9:00 prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík 6 Zobraz

402 - Ústav analytické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analytická chemie I přednášková A105 8:30 doc. RNDr. Pavel Řezanka, Ph.D. 7 Zobraz
Analytická chemie II přednášková A21 8:30 doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. 6 Zobraz

403 - Ústav fyzikální chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Fyzikální chemie I přednášková A135 9:00 doc. Mgr. Michal Straka, Ph. D. 7 Zobraz
Fyzikální chemie II přednášková B37 (poblíž Ústavu jazyků) 9:00 doc. Ing. Karel Řehák, CSc. 7 Zobraz
Fyzikální chemie III přednášková A125 9:00 prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc. 7 Zobraz
Fyzikální chemie IV přednášková B32 (poblíž Ústavu jazyků) 9:00 prof. Ing. Michal Fulem, Ph.D. 6 Zobraz
Fyzikální chemie V přednášková A402 9:00 prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. 6 Zobraz
Fyzikální chemie VI přednášková A12 9:00 doc. Ing. Pavel Chuchvalec, CSc. 7 Zobraz

409 - Ústav chemického inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemical Engineering I přednášková B 141b 8:30 prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. 9 Zobraz
Chemické inženýrství II přednášková BS 4 8:30 prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha 10 Zobraz
Chemické inženýrství III přednášková BS 9 8:30 prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc. 10 Zobraz
Chemické inženýrství IV přednášková B 03 8:30 prof. Dr. Ing. Juraj Kosek 9 Zobraz
Chemické inženýrství V přednášková B III 8:30 prof. Ing. Petr Kočí, Ph.D. 9 Zobraz
Chemické inženýrství VI přednášková B 06 8:30 prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D. 9 Zobraz
Chemické inženýrství VII přednášková B 07 8:30 prof. Ing. Pavel Hasal, CSc. 8 Zobraz
Chemické inženýrství VIII přednášková B 139 8:30 doc. Ing. František Rejl, Ph.D. 9 Zobraz

444 - Ústav fyziky a měřicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav fyziky a měřicí techniky přednášková B220 8:30 doc. Jaroslav Hofmann, CSc. 11 Zobraz

445 - Ústav počítačové a řídicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Aplikovaná informatika a kybernetika I přednášková A40 8:15 Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. 8 Zobraz
Aplikovaná informatika a kybernetika II přednášková A335 8:15 doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. 8 Zobraz

837 - Ústav ekonomiky a managementu

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
837 - Ústav ekonomiky a managementu posterová Neuvedeno Neuveden Neuveden/a 1 Zobraz
Aktualizováno: 7.10.2021 09:25, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi