Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
iduzel: 28824
idvazba: 47802
šablona: stranka
čas: 4.12.2022 22:55:41
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 28824
idvazba: 47802
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'svk.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home'
iduzel: 28824
path: 1/28821/43620/28823/28824
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference

Každoročně na podzim probíhá na VŠCHT Praha  Studentská vědecká konference, na které studenti bakalářských a magisterských programů prezentují výsledky svých výzkumných prací. Práce jsou rozděleny do cca 60 sekcí podle odborného zaměření, každý soutěžící student prezentuje svou práci před odbornou komisí formou krátké přednášky nebo posteru. Nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány hodnotnými cenami, často za přispění našich průmyslových partnerů.

Letošní SVK proběhne 24. 11. 2022.

Chcete-li se stát sponzory SVK na některé z fakult VŠCHT Praha, kontaktujte prosím příslušného fakultního koordinátora.

Seznam fakultních koordinátorů

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní kordinátory.

Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na Jitku Čejkovou (Jitka.Cejkova@vscht.cz).

  

Přihlašovací formulář

Nejste zalogován/a (anonym)

101 - Ústav anorganické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
S1 Ústav anorganické chemie přednášková Laboratoř D1 9:30 doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D. 8 Zobraz
S2 Ústav anorganické chemie přednášková Laboratoř D2 9:30 doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D. 9 Zobraz
S3 Ústav anorganické chemie přednášková Místnost A211 9:30 prof. Dr. Ing. David Sedmidubský 9 Zobraz

105 - Ústav anorganické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav anorganické technologie I přednášková Místnost A032 9:00 Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. 6 Zobraz
Ústav anorganické technologie II přednášková Místnost A 25A 9:00 Doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D. 6 Zobraz

106 - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Kovové materiály přednášková Posluchárna ústavu 106 (A50) 9:00 doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D. 11 Zobraz

107 - Ústav skla a keramiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Anorganické nekovové materiály I posterová chodba ÚSK 9:00 prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D. DSc. 9 Zobraz
Anorganické nekovové materiály II posterová chodba ÚSK 9:00 prof. Dr. Dipl. Min. Willi Pabst 8 Zobraz
Restaurování a konzervování skla a keramiky posterová chodba ÚSK 9:00 Doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc. 7 Zobraz

108 - Ústav chemie pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analýza a vlastnosti léčiv přednášková A31 9:00 prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. 9 Zobraz

110 - Ústav organické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická chemie bakalářská B1 přednášková laboratoř A 9:15 prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc. 7 Zobraz
Organická chemie bakalářská B2 přednášková zasedací síň děkanátu FCHT 9:15 prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. 8 Zobraz
Organická chemie magisterská M1 přednášková B25 9:15 doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. 8 Zobraz
Organická chemie magisterská M2 přednášková A278c 9:15 prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc. 8 Zobraz
Organická chemie magisterská M3 přednášková A278e 9:15 doc. Dr. Ing. Jana Hodačová 8 Zobraz
Organická chemie magisterská M4 přednášková A243 9:15 prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc. 8 Zobraz

111 - Ústav organické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická a farmaceutická technologie I přednášková A01 9:00 prof. Ing. Libor Červený, DrSc. 8 Zobraz
Organická a farmaceutická technologie II přednášková A81a 9:00 doc. Ing. Pavel Čapek, CSc. 7 Zobraz
Organická a farmaceutická technologie III přednášková A77c 9:00 doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat. 7 Zobraz
Organická a farmaceutická technologie IV přednášková S02 9:00 doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. 6 Zobraz

112 - Ústav polymerů

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie a technologie polymerů: Inženýrství polymerů přednášková B123 8:45 Doc. Kuta 7 Zobraz
Chemie a technologie polymerů: Syntéza polymerů přednášková B11 8:45 Prof. J. Brožek 7 Zobraz

126 - Ústav inženýrství pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Materiálové inženýrství I přednášková B350 9:00 prof. Ing. Petr Slepička, Ph.D. 8 Zobraz
Materiálové inženýrství II přednášková B360 9:00 prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. 8 Zobraz

143 - Ústav informatiky a chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Bioinformatika a chemická informatika přednášková B1322 14:00 prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. 7 Zobraz

148 - Ústav chemické technologie restaurování památek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav chemické technologie restaurování památek posterová chodba G 9:00 doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič 8 Zobraz

216 - Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Paliva a ochrana ovzduší přednášková A181 9:00 doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. 8 Zobraz

217 - Ústav technologie vody a prostředí

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie vody přednášková Knihovna ústavu 217, místnost B116 9:00 prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 10 Zobraz

218 - Ústav energetiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Energetika přednášková knihovna Ústavu energetiky, B166a 9:30 doc.Ing. Luděk Jelínek,Ph.D. 7 Zobraz

240 - Ústav chemie ochrany prostředí

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie ochrany prostředí, udržitelnost a produktová ekologie přednášková A172 8:55 doc. Dr. Ing. Martin Kubal 11 Zobraz

319 - Ústav biotechnologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Biotechnologie I přednášková A12 9:00 prof. Dr. Ing. Petra Patáková 10 Zobraz
Biotechnologie II přednášková Historická knihovna 9:00 prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc 10 Zobraz
Biotechnologie III přednášková A111, knihovna Ústavu biotechnologie 9:00 prof. Ing. Alena Čejková, CSc 9 Zobraz
Biotechnologie IV přednášková A111, pracovna vedoucího Ústavu biotechnologie 9:00 prof. Ing. Karel Melzoch, CSc 9 Zobraz

320 - Ústav biochemie a mikrobiologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Biochemie nukleových kyselin a sacharidů posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. 8 Zobraz
Biomedicínské aplikace I posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Mgr. Štěpánka Kučková, Ph.D. 8 Zobraz
Biomedicínské aplikace II posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Jan Lipov, Ph.D. 8 Zobraz
Enzymologie a proteomika posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. 8 Zobraz
Charakterizace biologických materiálů posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Jitka Viktorová, Ph.D. 7 Zobraz
Imunochemie a imunologie posterová prostory ústavu 320 9:00 prof. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. 7 Zobraz
Mikrobiologie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Barbora Holubová, Ph.D. 8 Zobraz
Virologie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D. 7 Zobraz

321 - Ústav sacharidů a cereálií

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Sacharidy a cereálie - chemie a technologie přednášková B40 9:00 doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. 6 Zobraz

322 - Ústav mléka, tuků a kosmetiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav mléka, tuků a kosmetiky přednášková B07 9:00 doc. Ing. Jiří Štětina, CSc. 7 Zobraz

323 - Ústav analýzy potravin a výživy

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Sekce 1 přednášková B159 9:00 prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 7 Zobraz
Sekce 2 přednášková B 34 9:00 prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 7 Zobraz
Sekce 3 přednášková B 36 9:00 prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. 7 Zobraz
Sekce 4 přednášková B 31 9:00 doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. 7 Zobraz
Sekce 5 přednášková B 33 9:00 prof. Dr. Ing. Jan Poustka 7 Zobraz

324 - Ústav konzervace potravin

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav konzervace potravin přednášková B24 9:00 doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. 6 Zobraz

342 - Ústav chemie přírodních látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie přírodních látek I posterová Neuvedeno Neuveden Doc. Dr. Ing. Ivan Raich 8 Zobraz
Ústav chemie přírodních látek II posterová Neuvedeno Neuveden prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík 8 Zobraz

402 - Ústav analytické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analytická chemie I přednášková A276 8:30 doc. RNDr. Pavel Řezanka, Ph.D. 6 Zobraz
Analytická chemie II přednášková posluchárna A21 (A-239) 8:30 doc. Ing. Antonín Kaňa, Ph.D. 7 Zobraz
Analytická chemie III přednášková posluchárna A105 (A-152) 8:30 doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D. 8 Zobraz

403 - Ústav fyzikální chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Fyzikální chemie I přednášková A11 9:00 doc. Ing. Karel Řehák, CSc. 8 Zobraz
Fyzikální chemie II přednášková B26 (dveře č. B3419) 9:00 prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc. 8 Zobraz
Fyzikální chemie III přednášková A125 9:00 prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. 8 Zobraz
Fyzikální chemie IV přednášková A402 9:00 prof. Ing. Michal Fulem, Ph.D. 7 Zobraz

409 - Ústav chemického inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemical Engineering I přednášková B141b 8:30 Ing. Lukáš Valenz, Ph.D. 10 Zobraz
Chemické inženýrství II přednášková BS4 8:30 doc. Dr. Ing. Milan Jahoda 9 Zobraz
Chemické inženýrství III přednášková BS9 8:30 doc. Ing. Zdeněk Grof, Ph.D. 9 Zobraz
Chemické inženýrství IV přednášková B 06 8:30 RNDr. Ivan Řehoř, Ph.D. 9 Zobraz
Chemické inženýrství V přednášková B028 8:30 prof. Ing. Petr Kočí, Ph.D. 10 Zobraz
Chemické inženýrství VI přednášková B139 8:30 prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc. 11 Zobraz
Chemické inženýrství VII přednášková B008 8:30 prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. 10 Zobraz
Chemické inženýrství VIII přednášková BIII 8:30 prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha 10 Zobraz

444 - Ústav fyziky a měřicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav fyziky a měřicí techniky A přednášková B220 9:00 prof. Dr. Ing. Martin Vrňata 7 Zobraz
Ústav fyziky a měřicí techniky B přednášková B212 9:00 doc. Jaroslav Hofmann, CSc 6 Zobraz

445 - Ústav počítačové a řídicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Aplikovaná informatika a kybernetika I přednášková A40 8:15 Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. 7 Zobraz
Aplikovaná informatika a kybernetika II přednášková A335 8:15 Ing. Jan Vrba, Ph.D. 7 Zobraz

504 - Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol přednášková Univerzitní centrum Litvínov 9:00 doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D. 6 Zobraz

837 - Ústav ekonomiky a managementu

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ekonomika a management posterová Jankovcova 23, místnost 4A 10:00 doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. 9 Zobraz
Aktualizováno: 15.9.2022 16:34, : Mili Viktorie Losmanová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi