Prosím čekejte...
stdClass Object
(
  [nazev] => 
  [adresa_url] => 
  [api_hash] => 
  [seo_desc] => Na studentské vědecké konferenci studenti VŠCHT Praha každoročně prezentují výsledky svých výzkumných prací.
  [jazyk] => 
  [jednojazycny] => 
  [barva] => 
  [indexace] => 
  [obrazek] => 0001~~Cwt29gjRTcsv0vV3BwA.jpg
  [ga_force] => 
  [cookie_force] => 
  [secureredirect] => 
  [google_verification] => 
  [ga_account] => 
  [ga_domain] => 
  [ga4_account] => G-VKDBFLKL51
  [gtm_id] => 
  [gt_code] => 
  [kontrola_pred] => 
  [omezeni] => 
  [pozadi1] => 
  [pozadi2] => 
  [pozadi3] => 
  [pozadi4] => 
  [pozadi5] => 
  [robots] => 
  [htmlheaders] => 
  [newurl_domain] => 'svk.vscht.cz'
  [newurl_jazyk] => 'cs'
  [newurl_akce] => '[cs]'
  [newurl_iduzel] => 
  [newurl_path] => 1/28821/43620
  [newurl_path_link] => Odkaz na newurlCMS
  [iduzel] => 43620
  [platne_od] => 26.05.2023 09:27:00
  [zmeneno_cas] => 26.05.2023 09:27:43.786873
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Jan Kříž
  [canonical_url] => 
  [idvazba] => 47768
  [cms_time] => 1685323500
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => stdClass Object
    (
      [preloader] => Prosím čekejte...
      [logo_href] => /
      [logo] => 
      [logo_mobile_href] => /
      [logo_mobile] => SVK
      [google_search] => 
      [social_fb_odkaz] => 
      [social_tw_odkaz] => 
      [social_yt_odkaz] => 
      [intranet_odkaz] => 
      [intranet_text] => 
      [mobile_over_nadpis_menu] => Menu
      [mobile_over_nadpis_search] => Hledání
      [mobile_over_nadpis_jazyky] => Jazyky
      [mobile_over_nadpis_login] => Přihlášení
      [menu_home] => Domovská stránka
      [paticka_mapa_odkaz] => http://www.vscht.cz/kontakt
      [paticka_budova_a_nadpis] => BUDOVA A
      [paticka_budova_a_popis] => Rektorát, oddělení komunikace, pedagogické oddělení, děkanát FCHT, centrum informačních služeb
      [paticka_budova_b_nadpis] => BUDOVA B
      [paticka_budova_b_popis] => Věda a výzkum, děkanát FTOP, děkanát FPBT, děkanát FCHI, výpočetní centrum, zahraniční oddělení, kvestor
      [paticka_budova_c_nadpis] => BUDOVA C
      [paticka_budova_c_popis] => Dětský koutek Zkumavka, praktický lékař, katedra ekonomiky a managementu, ústav matematiky
      [paticka_budova_1_nadpis] => NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
      [paticka_budova_1_popis] => 
      [paticka_budova_2_nadpis] => STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
      [paticka_budova_2_popis] => 
      [paticka_adresa] => VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích [paticka_odkaz_mail] => mailto:info@vscht.cz [zobraz_desktop_verzi] => zobrazit plnou verzi [drobecky] => Nacházíte se: Studentská vědecká konference [aktualizovano] => Aktualizováno [autor] => [zobraz_mobilni_verzi] => [nepodporovany_prohlizec] => [social_in_odkaz] => [dokumenty_kod] => [dokumenty_nazev] => [dokumenty_platne_od] => [dokumenty_platne_do] => [hledani_nadpis] => hledání [hledani_nenalezeno] => Nenalezeno... [hledani_vyhledat_google] => vyhledat pomocí Google [social_li_odkaz] => ) [poduzel] => stdClass Object ( [28822] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [28825] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 28825 [canonical_url] => //svk.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [28826] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 28826 [canonical_url] => //svk.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[menu-top] [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 28822 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [28823] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [28824] => stdClass Object ( [nazev] => Studentská vědecká konference [seo_title] => Studentská vědecká konference [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Každoročně na podzim probíhá na VŠCHT Praha  Studentská vědecká konference, na které studenti bakalářských a magisterských programů prezentují výsledky svých výzkumných prací. Práce jsou rozděleny do cca 60 sekcí podle odborného zaměření, každý soutěžící student prezentuje svou práci před odbornou komisí formou krátké přednášky nebo posteru. Nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány hodnotnými cenami, často za přispění našich průmyslových partnerů.

Letošní SVK proběhne 24. 11. 2022.

Chcete-li se stát sponzory SVK na některé z fakult VŠCHT Praha, kontaktujte prosím příslušného fakultního koordinátora.

Seznam fakultních koordinátorů

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní kordinátory.

Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na Jitku Čejkovou (Jitka.Cejkova@vscht.cz).

  

Přihlašovací formulář

[urlnadstranka] => [ogobrazek] => [pozadi] => [iduzel] => 28824 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /home [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [40851] => stdClass Object ( [nazev] => Co je SVK? [seo_title] => Co je SVK? [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Každoročně koncem měsíce listopadu probíhá na VŠCHT Praha tzv. Studentská vědecká konference, na které studenti bakalářských a magisterských programů prezentují výsledky svých výzkumných prací. Práce jsou rozděleny do cca 60 sekcí podle odborného zaměření, každý soutěžící student prezentuje svou práci před odbornou komisí formou krátké přednášky nebo posteru. Nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány hodnotnými cenami, často za přispění našich průmyslových partnerů.

U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; tato soutěž je určena i pro doktorandy. Vyhlášení soutěže a bližší informace na gro.vscht.cz/cjh

Harmonogram a celoškolní financování SVK na VŠCHT Praha organizuje Oddělení pro výzkum a transfer technologií.

Kontaktní osoba pro fakultní koordinátory: Bc. Mili Losmanová.

Organizaci přihlašování, sekce a průběh soutěže organizují fakulty. Sponzory rovněž zajišťují fakulty.

[urlnadstranka] => [ogobrazek] => [pozadi] => [iduzel] => 40851 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /co-je-svk [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [54301] => stdClass Object ( [nazev] => SVK 2022 [seo_title] => SVK 2022 [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Organizace SVK v akademickém roce 2022/2023

Termín konání SVK

V akademickém roce 2022/2023 proběhne SVK ve čtvrtek 24. 11. 2022, kdy je vyhlášen Rektorský den.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult, respektive ústav celoškolského pracoviště (v případě Ústavu ekonomiky a managementu). Oddělení pro výzkum a transfer technologií (dříve VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum, který je určen výhradně na odměny za účast (startovné) a za umístění pro soutěžící z řad studentů VŠCHT Praha. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení
fakulty. Minimální počet přihlášených soutěžních prací studentů VŠCHT Praha v každé sekci je šest,
maximální počet prací není limitován. Fakultním koordinátorům SVK bude umožněno v případě
náhlého onemocnění operativně rozhodnout o uskutečnění soutěže v sekci i v případě, že počet
soutěžících klesne pod počet 6. V takovém případě bude ve spolupráci s VaTT rozhodnuto o
poměrném krácení odměn za umístění. Odměna za účast (startovné) bude zachována v plné výši.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Pro fakultní koordinátory má na oddělení VaTT SVK na starosti Mili Losmanová, tel. 220 44 4536, losmanom@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK

 • Do 3. 10. 2022 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanát na odd. VaTT. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.  V případě celoškolských sekcí určí koordinátory zodpovědné za organizaci prorektor pro pedagogiku.
 • Od 10. 10. 2022 do 1. 11. 2022 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci, a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty, respektive celoškolské sekce na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 8. 11. 2022 na odd. VaTT počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 10. 11. 2022 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 18. 11. 2022 fakultní organizátoři, respektive koordinátoři celoškolských sekcí v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty, respektive prorektor pro pedagogiku. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent. 
 • Do 22.11. 2022 bude možné automaticky vygenerovat sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému. Fakultní koordinátoři, respektive koordinátoři celoškolských sekcí zajistí zveřejnění úplných fakultních sborníků na fakultních webech SVK.

 

Další informace k soutěži

 • Prezentace studentské práce v rámci SVK se považuje za předuveřejnění výsledku v případě plánované patentové ochrany a je tedy překážkou pro udělení patentu.
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult, respektive celoškolských sekcí.
 • Finanční příspěvek na účast a ocenění umístění soutěžních prací studentů VŠCHT Praha bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2021). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty, respektive koordinátoři celoškolských sekcí.
 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; soutěž je určena i pro doktorandy; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh

 

Rekapitulace termínů:

Datum

Akce

3. 10.

Fakulty - nahlášení fakultního organizátora a organizátorů sekcí - na VaTT

1. 11.

Studenti - uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

Fakulty - nahlášení počtu účastníků a počtu sekcí – na VaTT

10. 11.

Studenti - uzávěrka nahrávání anotací

18. 11.

Fakulty - seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

22. 11.

Fakulty - vygenerování sborníků v aplikaci svk; zveřejnění úplných fakultních sborníků na fakultních webech SVK

24. 11.

SVK

6. 12.

Fakulty - písemná zpráva z fakult o průběhu soutěže - na VaTT

 

Seznam fakultních koordinátorů

 • FCHT - doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. (Jan.Budka@vscht.cz)
 • FTOP - Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D.  (Alice.Vagenknechtova@vscht.cz)
 • FPBT - Ing. Michaela Marková, Ph.D. (Michaela.Markova@vscht.cz)
 • FCHI - doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz)

 

Přihlašovací formulář

[submenuno] => 1 [urlnadstranka] => [ogobrazek] => [pozadi] => [iduzel] => 54301 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /svk-2022 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [56052] => stdClass Object ( [nazev] => Archiv sborníků SVK [seo_title] => Archiv sborníků [seo_desc] => Z každého ročníku Studentské vědecké konference VŠCHT Praha je publikován sborník. [autor] => [autor_email] => [perex] =>

Z každého ročníku Studentské vědecké konference je publikován sborník, který najdete níže.

[ikona] => [obrazek] => [ogobrazek] => [pozadi] => [obsah] =>

Více informací o předchozích ročnících a fotografie ze studentské vědecké konference, stejně jako poděkování sponzorům, naleznete na stránkách jednotlivých fakult.

→ FCHT
→ FTOP
→ FPBT
→ FCHI

[urlnadstranka] => [iduzel] => 56052 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /archiv-sborniku [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_ikona [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [43889] => stdClass Object ( [nazev] => Předchozí ročníky [seo_title] => Předchozí ročníky [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => [obrazek] => [ogobrazek] => [pozadi] => [obsah] =>

Sborníky z předchozích ročníků naleznete v archivu SVK.

[urlnadstranka] => [iduzel] => 43889 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /predchozi [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_submenu [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 28823 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => web [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

DATA


stdClass Object
(
  [nazev] => Studentská vědecká konference
  [seo_title] => Studentská vědecká konference
  [seo_desc] => 
  [autor] => 
  [autor_email] => 
  [obsah] => 

Každoročně na podzim probíhá na VŠCHT Praha  Studentská vědecká konference, na které studenti bakalářských a magisterských programů prezentují výsledky svých výzkumných prací. Práce jsou rozděleny do cca 60 sekcí podle odborného zaměření, každý soutěžící student prezentuje svou práci před odbornou komisí formou krátké přednášky nebo posteru. Nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány hodnotnými cenami, často za přispění našich průmyslových partnerů.

Letošní SVK proběhne 24. 11. 2022.

Chcete-li se stát sponzory SVK na některé z fakult VŠCHT Praha, kontaktujte prosím příslušného fakultního koordinátora.

Seznam fakultních koordinátorů

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní kordinátory.

Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na Jitku Čejkovou (Jitka.Cejkova@vscht.cz).

  

Přihlašovací formulář

[submenuno] => [urlnadstranka] => [ogobrazek] => [pozadi] => [newurl_domain] => 'svk.vscht.cz' [newurl_jazyk] => 'cs' [newurl_akce] => '/home' [newurl_iduzel] => 28824 [newurl_path] => 1/28821/43620/28823/28824 [newurl_path_link] => Odkaz na newurlCMS [iduzel] => 28824 [platne_od] => 15.09.2022 16:34:00 [zmeneno_cas] => 15.09.2022 16:34:51.326761 [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Mili Viktorie Losmanová [canonical_url] => [idvazba] => 47802 [cms_time] => 1685323500 [skupina_www] => Array ( ) [slovnik] => Array ( ) [poduzel] => stdClass Object ( [29204] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/ [urlwildcard] => [poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 29204 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) [html] =>
Nejste zalogován/a (anonym)

Fakulta chemické technologie

Sekce Detaily Přihlášení
101 - Ústav anorganické chemie Detail Akce je uzavřena
105 - Ústav anorganické technologie Detail Akce je uzavřena
106 - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Detail Akce je uzavřena
107 - Ústav skla a keramiky Detail Akce je uzavřena
108 - Ústav chemie pevných látek Detail Akce je uzavřena
110 - Ústav organické chemie Detail Akce je uzavřena
111 - Ústav organické technologie Detail Akce je uzavřena
112 - Ústav polymerů Detail Akce je uzavřena
126 - Ústav inženýrství pevných látek Detail Akce je uzavřena
143 - Ústav informatiky a chemie Detail Akce je uzavřena
148 - Ústav chemické technologie restaurování památek Detail Akce je uzavřena

Fakulta technologie ochrany prostředí

Sekce Detaily Přihlášení
215 - Ústav technologie ropy a alternativních paliv Detail Akce je uzavřena
216 - Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší Detail Akce je uzavřena
217 - Ústav technologie vody a prostředí Detail Akce je uzavřena
218 - Ústav energetiky Detail Akce je uzavřena
240 - Ústav chemie ochrany prostředí Detail Akce je uzavřena
241 - Ústav udržitelnosti a produktové ekologie Detail Akce je uzavřena

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Sekce Detaily Přihlášení
319 - Ústav biotechnologie Detail Akce je uzavřena
320 - Ústav biochemie a mikrobiologie Detail Akce je uzavřena
321 - Ústav sacharidů a cereálií Detail Akce je uzavřena
322 - Ústav mléka, tuků a kosmetiky Detail Akce je uzavřena
323 - Ústav analýzy potravin a výživy Detail Akce je uzavřena
324 - Ústav konzervace potravin Detail Akce je uzavřena
342 - Ústav chemie přírodních látek Detail Akce je uzavřena

Fakulta chemicko-inženýrská

Sekce Detaily Přihlášení
402 - Ústav analytické chemie Detail Akce je uzavřena
403 - Ústav fyzikální chemie Detail Akce je uzavřena
409 - Ústav chemického inženýrství Detail Akce je uzavřena
444 - Ústav fyziky a měřicí techniky Detail Akce je uzavřena
445 - Ústav počítačové a řídicí techniky Detail Akce je uzavřena

Celoškolská pracoviště

Sekce Detaily Přihlášení
504 - Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol Detail Akce je uzavřena
837 - Ústav ekonomiky a managementu Detail Akce je uzavřena
) [40779] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [60946] => stdClass Object ( [nadpis] => [popis] => [platne_od] => [platne_do] => [odkaz] => /svk-2022 [text_odkazu] => [obrazek_pozadi] => 0004~~K87JTEkt0g0O89Y1MjAyAgA.jpg [barva_textu] => [iduzel] => 60946 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [iduzel] => 40779 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi