Prosím čekejte...
stdClass Object
(
  [nazev] => 
  [adresa_url] => 
  [api_hash] => 
  [seo_desc] => 
  [jazyk] => 
  [jednojazycny] => 
  [barva] => 
  [indexace] => 
  [ga_force] => 
  [secureredirect] => 
  [google_verification] => 
  [ga_account] => 
  [ga_domain] => 
  [gtm_id] => 
  [gt_code] => 
  [kontrola_pred] => 
  [omezeni] => 
  [pozadi1] => 
  [pozadi2] => 
  [pozadi3] => 
  [pozadi4] => 
  [pozadi5] => 
  [robots] => 
  [iduzel] => 43620
  [platne_od] => 09.08.2018 15:17:00
  [zmeneno_cas] => 09.08.2018 15:17:59.382157
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Jan Kříž
  [canonical_url] => 
  [idvazba] => 47768
  [cms_time] => 1580135050
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => stdClass Object
    (
      [preloader] => Prosím čekejte...
      [logo_href] => /
      [logo] => Studentská vědecká konference
      [logo_mobile_href] => /
      [logo_mobile] => SVK
      [google_search] => 
      [social_fb_odkaz] => 
      [social_tw_odkaz] => 
      [social_yt_odkaz] => 
      [intranet_odkaz] => 
      [intranet_text] => 
      [mobile_over_nadpis_menu] => Menu
      [mobile_over_nadpis_search] => Hledání
      [mobile_over_nadpis_jazyky] => Jazyky
      [mobile_over_nadpis_login] => Přihlášení
      [menu_home] => Domovská stránka
      [paticka_mapa_odkaz] => http://www.vscht.cz/kontakt
      [paticka_budova_a_nadpis] => BUDOVA A
      [paticka_budova_a_popis] => Rektorát, oddělení komunikace, pedagogické oddělení, děkanát FCHT, centrum informačních služeb
      [paticka_budova_b_nadpis] => BUDOVA B
      [paticka_budova_b_popis] => Věda a výzkum, děkanát FTOP, děkanát FPBT, děkanát FCHI, výpočetní centrum, zahraniční oddělení, kvestor
      [paticka_budova_c_nadpis] => BUDOVA C
      [paticka_budova_c_popis] => Dětský koutek Zkumavka, praktický lékař, katedra ekonomiky a managementu, ústav matematiky
      [paticka_budova_1_nadpis] => NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
      [paticka_budova_1_popis] => 
      [paticka_budova_2_nadpis] => STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
      [paticka_budova_2_popis] => 
      [paticka_adresa] => VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích [paticka_odkaz_mail] => mailto:info@vscht.cz [zobraz_desktop_verzi] => zobrazit plnou verzi [drobecky] => Nacházíte se: Studentská vědecká konference [aktualizovano] => Aktualizováno [autor] => [zobraz_mobilni_verzi] => [nepodporovany_prohlizec] => [social_in_odkaz] => ) [poduzel] => stdClass Object ( [28822] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [28825] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 28825 [canonical_url] => //svk.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [28826] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 28826 [canonical_url] => //svk.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[menu-top] [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 28822 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [28823] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [28824] => stdClass Object ( [nazev] => [seo_title] => Studentská vědecká konference [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Studentská vědecká konference 2019 proběhne na VŠCHT Praha ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Uzávěrka podávání přihlášek 21. 10. 2019
Uzávěrka nahrávání anotací 8. 11. 2019

Seznam fakultních koordinátorů

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní kordinátory, popřípadě kontaktujte Veroniku Popovou z Oddělení pro vědu a výzkum (Veronika.Popova@vscht.cz). Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na Jitku Čejkovou (Jitka.Cejkova@vscht.cz).

[urlnadstranka] => [obrazek] => [iduzel] => 28824 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /home [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [49226] => stdClass Object ( [nazev] => SVK 2019 [seo_title] => SVK 2019 [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Organizace Studentské vědecké konference (SVK 2019) na VŠCHT Praha v akademickém roce 2019/2020

Termín konání SVK

V akademickém roce 2019/2020 proběhne SVK ve čtvrtek 21. 11. 2019, kdy je vyhlášen Rektorský den.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2019

 • Do 1. 10. 2019 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 7. do 21. 10. 2019 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2019 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2019 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2019 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2019). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

 

Rekapitulace termínů: 

Datum

Akce

1. 10.

jmenování fakultního organizátora a organizátorů jednotlivých sekcí

21. 10.

uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

uzávěrka nahrávání anotací

15. 11.

seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

18. 11.

Hotová příprava pro vygenerování sborníků v aplikaci svk

21. 11.

SVK

6.12.

Písemná zpráva z fakult na VaV o průběhu soutěže

 

 SVK 2019 - vyhlášení

[urlnadstranka] => [obrazek] => [iduzel] => 49226 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /svk-2019 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [43889] => stdClass Object ( [nazev] => Předchozí ročníky [seo_title] => Předchozí ročníky [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => [obrazek] => [obsah] =>

Sborníky z předchozích ročníků naleznete v archivu SVK.

[urlnadstranka] => [iduzel] => 43889 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /predchozi [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_submenu [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [40851] => stdClass Object ( [nazev] => Co je SVK? [seo_title] => svk [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Každoročně v listopadu probíhá na VŠCHT Praha tzv. Studentská vědecká konference, na které studenti bakalářských a magisterských oborů prezentují výsledky svých výzkumných prací. Práce jsou rozděleny do cca 60 sekcí podle odborného zaměření, každý soutěžící student prezentuje svou práci před odbornou komisí formou krátké přednášky nebo posteru. Nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány hodnotnými cenami, často za přispění našich průmyslových partnerů.

SVK na VŠCHT Praha organizuje Oddělení pro vědu a výzkum

[iduzel] => 40851 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /svk [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 28823 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => web [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

DATA


stdClass Object
(
  [nazev] => 
  [seo_title] => Studentská vědecká konference
  [seo_desc] => 
  [autor] => 
  [autor_email] => 
  [obsah] => 

Studentská vědecká konference 2019 proběhne na VŠCHT Praha ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Uzávěrka podávání přihlášek 21. 10. 2019
Uzávěrka nahrávání anotací 8. 11. 2019

Seznam fakultních koordinátorů

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní kordinátory, popřípadě kontaktujte Veroniku Popovou z Oddělení pro vědu a výzkum (Veronika.Popova@vscht.cz). Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na Jitku Čejkovou (Jitka.Cejkova@vscht.cz).

[submenuno] => [urlnadstranka] => [obrazek] => [iduzel] => 28824 [platne_od] => 20.09.2019 10:05:00 [zmeneno_cas] => 20.09.2019 10:05:19.812252 [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Jitka Čejková [canonical_url] => [idvazba] => 47802 [cms_time] => 1580136996 [skupina_www] => Array ( ) [slovnik] => Array ( ) [poduzel] => stdClass Object ( [29204] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/ [urlwildcard] => [poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 29204 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) [html] =>
Nejste zalogován/a (anonym)

101 - Ústav anorganické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Anorganická chemie I přednášková A210 9:00 Prof. Dr. Ing. David Sedmidubský 10 Zobraz
Anorganická chemie II přednášková A211 9:00 Doc. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D. 10 Zobraz

105 - Ústav anorganické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav anorganické technologie I přednášková místnost A032 9:00 Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. 9 Zobraz
Ústav anorganické technologie II přednášková místnost A025 9:00 Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa 7 Zobraz

106 - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Kovové materiály přednášková Posluchárna ústavu 106 9:00 prof. Ing. Pavel Lejček, Dr.Sc. 12 Zobraz
Kovové materiály - restaurování posterová Hlavní chodba ústavu 106 9:00 doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. 6 Zobraz

107 - Ústav skla a keramiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Anorganické nekovové materiály I posterová chodba okolo místností A09, A10 a A11 9:00 prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D. DSc. 7 Zobraz
Anorganické nekovové materiály II posterová chodba okolo místností A12 a A13 9:00 doc. Dr. Ing. Martin Míka 7 Zobraz
Anorganické nekovové materiály III posterová chodba okolo místností A14 a A15 9:00 prof. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst 7 Zobraz
Restaurování a konzervování skla a keramiky posterová chodba okolo místností A15 a A17 9:00 doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc. 7 Zobraz

108 - Ústav chemie pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analýza a vlastnosti léčiv přednášková A31 8:30 Prof. Ing. František Kovanda, CSc. 7 Zobraz

110 - Ústav organické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická chemie bakalářská I přednášková A278e 9:15 doc. Ing. František Hampl, CSc. 10 Zobraz
Organická chemie bakalářská II přednášková Laboratoř A 9:15 prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. 10 Zobraz
Organická chemie magisterská I přednášková A243 9:15 prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc. 10 Zobraz
Organická chemie magisterská II přednášková Historická knihovna 9:15 doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. 10 Zobraz
Organická chemie magisterská III přednášková A278c 9:15 prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc. 10 Zobraz

111 - Ústav organické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická technologie a výroba léčiv I přednášková Posluchárna A01 9:00 prof. Ing. Libor Červený, DrSc. 10 Zobraz
Organická technologie a výroba léčiv II přednášková Učebna A081a 9:00 prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. 11 Zobraz
Organická technologie a výroba léčiv III přednášková Učebna AS31a 9:00 doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. 10 Zobraz

112 - Ústav polymerů

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie a technologie polymerů kombinovaná B11 9:00 doc. Ing. Antonín Kuta, CSc. 9 Zobraz

126 - Ústav inženýrství pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Materiály pro farmacii a bioaplikace I přednášková B350 9:00 prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. 10 Zobraz
Materiály pro farmacii a bioaplikace II přednášková B360 9:00 prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. 10 Zobraz

143 - Ústav informatiky a chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemical informatics and bioinformatics přednášková B34 13:00 Assoc. Prof. Daniel Svozil, MSc, PhD 7 Zobraz

148 - Ústav chemické technologie restaurování památek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví posterová Prostor před laboratoří A63 10:15 prof. Ing. Pavel Novák, CSc. 9 Zobraz

216 - Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Paliva a ochrana ovzduší přednášková A172 9:00 doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. 8 Zobraz

217 - Ústav technologie vody a prostředí

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie vody přednášková B08 9:00 Prof. Ing. Václav Janda, CSc. 7 Zobraz

218 - Ústav energetiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Energetika přednášková knihovna Ústavu energetiky (č.m. B 166a) 9:00 doc. Dr. Ing. Helena Parschová 6 Zobraz

240 - Ústav chemie ochrany prostředí

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Odpady a environmentální chemie přednášková B09 9:00 doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA 6 Zobraz

319 - Ústav biotechnologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Biotechnologie I přednášková A111 9:00 prof. Dr. Ing. Petra Patáková 8 Zobraz
Biotechnologie II přednášková A11 9:00 prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc 8 Zobraz
Biotechnologie III přednášková A12 9:00 prof. Ing. Alena Čejková, CSc 8 Zobraz

320 - Ústav biochemie a mikrobiologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Bioanalytické metody posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. 7 Zobraz
Enzymologie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. 7 Zobraz
Interakce v biologických systémech posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D. 6 Zobraz
Klinická biochemie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Dr. Ing. Zuzana Novotná 6 Zobraz
Mikrobiologie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Mgr. Štěpánka Kučková, Ph.D. 6 Zobraz
Molekulární biologie a biochemie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Barbora Holubová, Ph.D. 7 Zobraz

321 - Ústav sacharidů a cereálií

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Cereálie – chemie a technologie přednášková B40 9:00 doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. 6 Zobraz
Sacharidy – chemie a technologie přednášková B36 9:00 prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc. 7 Zobraz

322 - Ústav mléka, tuků a kosmetiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie mléka přednášková B02 9:00 doc. Ing. Jiří Štětina, CSc. 7 Zobraz
Technologie tuků a kosmetiky přednášková B60 9:00 prof. Ing. Vladimír Filip, CSc. 7 Zobraz

323 - Ústav analýzy potravin a výživy

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Sekce 1 přednášková B159 9:00 prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 8 Zobraz
Sekce 2 přednášková B34 9:00 prof. Dr. Ing. Jan Poustka 7 Zobraz
Sekce 3 přednášková B31 9:00 prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. 8 Zobraz
Sekce 4 přednášková B06 9:00 doc. Dr. Ing. Věra Schulzová 7 Zobraz
Sekce 5 přednášková B32 9:00 doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 8 Zobraz

324 - Ústav konzervace potravin

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav konzervace potravin I přednášková B268A - Knihovna Ústavu konzervace potravin 9:00 Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. 7 Zobraz
Ústav konzervace potravin II přednášková B33 9:00 Doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D. 6 Zobraz

342 - Ústav chemie přírodních látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie přírodních látek I posterová Respirium 9:00 prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík 7 Zobraz
Chemie přírodních látek II posterová Respirium 9:00 doc. Dr. Ing. Ivan Raich 7 Zobraz

402 - Ústav analytické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analytická chemie I přednášková A105 8:30 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 7 Zobraz
Analytická chemie II přednášková A238 - sekretariát 8:30 Ing. Vadym Prokopec, Ph.D. 7 Zobraz
Analytická chemie III přednášková A21 8:30 doc. Dr. RNDr. David Sýkora 6 Zobraz

403 - Ústav fyzikální chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Fyzikální chemie I přednášková A402 9:00 prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. 7 Zobraz
Fyzikální chemie II přednášková A135 9:00 prof. Ing. Michal Fulem, Ph.D. 6 Zobraz
Fyzikální chemie III přednášková A125 9:00 prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc. 8 Zobraz
Fyzikální chemie IV přednášková B23 (Kloknerův ústav) 9:00 prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka 8 Zobraz

409 - Ústav chemického inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemické inženýrství I přednášková BS4 8:00 doc. Ing. František Rejl, Ph.D. 10 Zobraz
Chemické inženýrství II přednášková BS5 8:00 doc. Dr. Ing. Tomáš Moucha 10 Zobraz
Chemické inženýrství III přednášková B07 8:00 prof. Dr. Ing. Juraj Kosek 9 Zobraz
Chemické inženýrství IV přednášková BS9 8:00 doc. Dr. Ing. Milan Jahoda 10 Zobraz
Chemické inženýrství V přednášková BIII 8:00 prof. Ing. Pavel Hasal, CSc. 9 Zobraz
Chemické inženýrství VI přednášková B03 8:00 doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D. 10 Zobraz
Chemical Engineering I přednášková B139 8:30 prof. Ing. Igor Schreiber, CSc. 7 Zobraz
Chemical Engineering II přednášková B141b 8:30 doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D. 7 Zobraz

444 - Ústav fyziky a měřicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav fyziky a měřicí techniky přednášková B220 8:30 prof. Dr. Ing. Martin Vrňata 10 Zobraz

445 - Ústav počítačové a řídicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Modelování a analýza obrazů přednášková A330 8:30 doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. 6 Zobraz
Řízení a zpracování dat přednášková A40 8:30 Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. 7 Zobraz

504 - Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie ropy a alternativních paliv přednášková Univerzitní centrum VŠCHT Praha Unipetrol 9:00 doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D. 10 Zobraz
) [40779] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [40780] => stdClass Object ( [nadpis] => [popis] => [platne_od] => [platne_do] => [odkaz] => [text_odkazu] => [obrazek_pozadi] => 0001~~Ky7LBgA.jpg [barva_textu] => [iduzel] => 40780 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [iduzel] => 40779 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi