Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2018
iduzel: 43887
idvazba: 48122
šablona: stranka
čas: 22.6.2024 12:31:23
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2018
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 43887
idvazba: 48122
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'svk.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/svk-2018'
iduzel: 43887
path: 1/28821/43620/28823/43889/43887
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2018

Sborníky SVK 2018: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI.

Termín konání SVK

V akademickém roce 2018/19 proběhla SVK ve čtvrtek 22. 11. 2018, kdy je vyhlášen Rektorský den.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje elektronické vydání sborníku prací a koordinaci soutěže na fakultách.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty.

Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací v sekci není limitován. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2018

 • Do 1. 10. 2018 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále jmenuje pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí. Fakultní a ústavní organizátoři poté budou seznámeni s elektronickým přihlašovacím systémem na stránkách http://svk.vscht.cz.
 • Od 8. 10. 2018 do 22. 10. 2018 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno svého školitele a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého školitele.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2018 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2018 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2018 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Seznam fakultních koordinátorů

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní kordinátory, popřípadě kontaktujte Veroniku Popovou z Oddělení pro vědu a výzkum (Veronika.Popova@vscht.cz). Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na Jitku Čejkovou (Jitka.Cejkova@vscht.cz).

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace na specifický výzkum (IGA 2018). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

SVK 2018 – vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

Fakulta chemické technologie

Sekce Detaily Přihlášení
101 - Ústav anorganické chemie Detail Akce je uzavřena
105 - Ústav anorganické technologie Detail Akce je uzavřena
106 - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Detail Akce je uzavřena
107 - Ústav skla a keramiky Detail Akce je uzavřena
108 - Ústav chemie pevných látek Detail Akce je uzavřena
110 - Ústav organické chemie Detail Akce je uzavřena
111 - Ústav organické technologie Detail Akce je uzavřena
112 - Ústav polymerů Detail Akce je uzavřena
126 - Ústav inženýrství pevných látek Detail Akce je uzavřena
143 - Laboratoř informatiky a chemie Detail Akce je uzavřena
148 - Ústav chemické technologie restaurování památek Detail Akce je uzavřena

Fakulta technologie ochrany prostředí

Sekce Detaily Přihlášení
215 - Ústav technologie ropy a alternativních paliv Detail Akce je uzavřena
216 - Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší Detail Akce je uzavřena
217 - Ústav technologie vody a prostředí Detail Akce je uzavřena
218 - Ústav energetiky Detail Akce je uzavřena
240 - Ústav chemie ochrany prostředí Detail Akce je uzavřena

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Sekce Detaily Přihlášení
319 - Ústav biotechnologie Detail Akce je uzavřena
320 - Ústav biochemie a mikrobiologie Detail Akce je uzavřena
321 - Ústav sacharidů a cereálií Detail Akce je uzavřena
322 - Ústav mléka, tuků a kosmetiky Detail Akce je uzavřena
323 - Ústav analýzy potravin a výživy Detail Akce je uzavřena
324 - Ústav konzervace potravin Detail Akce je uzavřena
342 - Ústav chemie přírodních látek Detail Akce je uzavřena

Fakulta chemicko-inženýrská

Sekce Detaily Přihlášení
402 - Ústav analytické chemie Detail Akce je uzavřena
403 - Ústav fyzikální chemie Detail Akce je uzavřena
409 - Ústav chemického inženýrství Detail Akce je uzavřena
444 - Ústav fyziky a měřicí techniky Detail Akce je uzavřena
445 - Ústav počítačové a řídicí techniky Detail Akce je uzavřena
837 - Ústav ekonomiky a managementu Detail Akce je uzavřena

Celoškolská pracoviště

Sekce Detaily Přihlášení
837 - Ústav ekonomiky a managementu Detail Akce je uzavřena
Aktualizováno: 4.5.2020 16:35, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi