Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2019
iduzel: 49226
idvazba: 55645
šablona: stranka
čas: 15.8.2022 19:36:14
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2019
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

SVK 2019

Sborníky 2019: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI 

 

Termín konání SVK

V akademickém roce 2019/2020 proběhla SVK ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2019

 • Do 1. 10. 2019 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 7. do 21. 10. 2019 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2019 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2019 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2019 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2019). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

 

Rekapitulace termínů: 

Datum

Akce

1. 10.

jmenování fakultního organizátora a organizátorů jednotlivých sekcí

21. 10.

uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

uzávěrka nahrávání anotací

15. 11.

seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

18. 11.

Hotová příprava pro vygenerování sborníků v aplikaci svk

21. 11.

SVK

6.12.

Písemná zpráva z fakult na VaV o průběhu soutěže

 

 SVK 2019 - vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

101 - Ústav anorganické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Anorganická chemie I přednášková A210 9:00 Prof. Dr. Ing. David Sedmidubský 10 Zobraz
Anorganická chemie II přednášková A211 9:00 Doc. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D. 10 Zobraz

105 - Ústav anorganické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav anorganické technologie I přednášková místnost A032 9:00 Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. 9 Zobraz
Ústav anorganické technologie II přednášková místnost A025 9:00 Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa 7 Zobraz

106 - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Kovové materiály přednášková Posluchárna ústavu 106 9:00 prof. Ing. Pavel Lejček, Dr.Sc. 12 Zobraz
Kovové materiály - restaurování posterová Hlavní chodba ústavu 106 9:00 doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. 6 Zobraz

107 - Ústav skla a keramiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Anorganické nekovové materiály I posterová chodba okolo místností A09, A10 a A11 9:00 prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D. DSc. 7 Zobraz
Anorganické nekovové materiály II posterová chodba okolo místností A12 a A13 9:00 doc. Dr. Ing. Martin Míka 7 Zobraz
Anorganické nekovové materiály III posterová chodba okolo místností A14 a A15 9:00 prof. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst 7 Zobraz
Restaurování a konzervování skla a keramiky posterová chodba okolo místností A15 a A17 9:00 doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc. 7 Zobraz

108 - Ústav chemie pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analýza a vlastnosti léčiv přednášková A31 8:30 Prof. Ing. František Kovanda, CSc. 7 Zobraz

110 - Ústav organické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická chemie bakalářská I přednášková A278e 9:15 doc. Ing. František Hampl, CSc. 10 Zobraz
Organická chemie bakalářská II přednášková Laboratoř A 9:15 prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. 10 Zobraz
Organická chemie magisterská I přednášková A243 9:15 prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc. 10 Zobraz
Organická chemie magisterská II přednášková Historická knihovna 9:15 doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. 10 Zobraz
Organická chemie magisterská III přednášková A278c 9:15 prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc. 10 Zobraz

111 - Ústav organické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická technologie a výroba léčiv I přednášková Posluchárna A01 9:00 prof. Ing. Libor Červený, DrSc. 10 Zobraz
Organická technologie a výroba léčiv II přednášková Učebna A081a 9:00 prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. 11 Zobraz
Organická technologie a výroba léčiv III přednášková Učebna AS31a 9:00 doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. 10 Zobraz

112 - Ústav polymerů

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie a technologie polymerů kombinovaná B11 9:00 doc. Ing. Antonín Kuta, CSc. 9 Zobraz

126 - Ústav inženýrství pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Materiály pro farmacii a bioaplikace I přednášková B350 9:00 prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. 10 Zobraz
Materiály pro farmacii a bioaplikace II přednášková B360 9:00 prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. 10 Zobraz

143 - Ústav informatiky a chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemical informatics and bioinformatics přednášková B34 13:00 Assoc. Prof. Daniel Svozil, MSc, PhD 7 Zobraz

148 - Ústav chemické technologie restaurování památek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví posterová Prostor před laboratoří A63 10:15 prof. Ing. Pavel Novák, CSc. 9 Zobraz

216 - Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Paliva a ochrana ovzduší přednášková A172 9:00 doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. 8 Zobraz

217 - Ústav technologie vody a prostředí

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie vody přednášková B08 9:00 Prof. Ing. Václav Janda, CSc. 7 Zobraz

218 - Ústav energetiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Energetika přednášková knihovna Ústavu energetiky (č.m. B 166a) 9:00 doc. Dr. Ing. Helena Parschová 6 Zobraz

240 - Ústav chemie ochrany prostředí

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Odpady a environmentální chemie přednášková B09 9:00 doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA 6 Zobraz

319 - Ústav biotechnologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Biotechnologie I přednášková A111 9:00 prof. Dr. Ing. Petra Patáková 8 Zobraz
Biotechnologie II přednášková A11 9:00 prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc 8 Zobraz
Biotechnologie III přednášková A12 9:00 prof. Ing. Alena Čejková, CSc 8 Zobraz

320 - Ústav biochemie a mikrobiologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Bioanalytické metody posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. 7 Zobraz
Enzymologie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. 7 Zobraz
Interakce v biologických systémech posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D. 6 Zobraz
Klinická biochemie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Dr. Ing. Zuzana Novotná 6 Zobraz
Mikrobiologie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Mgr. Štěpánka Kučková, Ph.D. 6 Zobraz
Molekulární biologie a biochemie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Barbora Holubová, Ph.D. 7 Zobraz

321 - Ústav sacharidů a cereálií

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Cereálie – chemie a technologie přednášková B40 9:00 doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. 6 Zobraz
Sacharidy – chemie a technologie přednášková B36 9:00 prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc. 7 Zobraz

322 - Ústav mléka, tuků a kosmetiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie mléka přednášková B02 9:00 doc. Ing. Jiří Štětina, CSc. 7 Zobraz
Technologie tuků a kosmetiky přednášková B60 9:00 prof. Ing. Vladimír Filip, CSc. 7 Zobraz

323 - Ústav analýzy potravin a výživy

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Sekce 1 přednášková B159 9:00 prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 8 Zobraz
Sekce 2 přednášková B34 9:00 prof. Dr. Ing. Jan Poustka 7 Zobraz
Sekce 3 přednášková B31 9:00 prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. 8 Zobraz
Sekce 4 přednášková B06 9:00 doc. Dr. Ing. Věra Schulzová 7 Zobraz
Sekce 5 přednášková B32 9:00 doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 8 Zobraz

324 - Ústav konzervace potravin

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav konzervace potravin I přednášková B268A - Knihovna Ústavu konzervace potravin 9:00 Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. 7 Zobraz
Ústav konzervace potravin II přednášková B33 9:00 Doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D. 6 Zobraz

342 - Ústav chemie přírodních látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie přírodních látek I posterová Respirium 9:00 prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík 7 Zobraz
Chemie přírodních látek II posterová Respirium 9:00 doc. Dr. Ing. Ivan Raich 7 Zobraz

402 - Ústav analytické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analytická chemie I přednášková A105 8:30 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 7 Zobraz
Analytická chemie II přednášková A238 - sekretariát 8:30 Ing. Vadym Prokopec, Ph.D. 7 Zobraz
Analytická chemie III přednášková A21 8:30 doc. Dr. RNDr. David Sýkora 6 Zobraz

403 - Ústav fyzikální chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Fyzikální chemie I přednášková A402 9:00 prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. 7 Zobraz
Fyzikální chemie II přednášková A135 9:00 prof. Ing. Michal Fulem, Ph.D. 6 Zobraz
Fyzikální chemie III přednášková A125 9:00 prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc. 8 Zobraz
Fyzikální chemie IV přednášková B23 (Kloknerův ústav) 9:00 prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka 8 Zobraz

409 - Ústav chemického inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemické inženýrství I přednášková BS4 8:00 doc. Ing. František Rejl, Ph.D. 10 Zobraz
Chemické inženýrství II přednášková BS5 8:00 doc. Dr. Ing. Tomáš Moucha 10 Zobraz
Chemické inženýrství III přednášková B07 8:00 prof. Dr. Ing. Juraj Kosek 9 Zobraz
Chemické inženýrství IV přednášková BS9 8:00 doc. Dr. Ing. Milan Jahoda 10 Zobraz
Chemické inženýrství V přednášková BIII 8:00 prof. Ing. Pavel Hasal, CSc. 9 Zobraz
Chemické inženýrství VI přednášková B03 8:00 doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D. 10 Zobraz
Chemical Engineering I přednášková B139 8:30 prof. Ing. Igor Schreiber, CSc. 7 Zobraz
Chemical Engineering II přednášková B141b 8:30 doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D. 7 Zobraz

444 - Ústav fyziky a měřicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav fyziky a měřicí techniky přednášková B220 8:30 prof. Dr. Ing. Martin Vrňata 10 Zobraz

445 - Ústav počítačové a řídicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Modelování a analýza obrazů přednášková A330 8:30 doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. 6 Zobraz
Řízení a zpracování dat přednášková A40 8:30 Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. 7 Zobraz

504 - Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie ropy a alternativních paliv přednášková Univerzitní centrum VŠCHT Praha Unipetrol 9:00 doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D. 10 Zobraz
Aktualizováno: 4.5.2020 16:18, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi