Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2021
iduzel: 54301
idvazba: 71951
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 05:06:20
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2021

Organizace SVK v akademickém roce 2021/2022

Termín konání SVK

V akademickém roce 2021/2022 proběhne SVK ve čtvrtek 2. 12. 2021, kdy je vyhlášen Rektorský den.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum, který je určen výhradně na odměny za účast (startovné) a za umístění pro soutěžící z řad studentů VŠCHT Praha. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet přihlášených soutěžních prací studentů VŠCHT Praha v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován. Fakultním koordinátorům SVK bude umožněno v případě náhlého onemocnění operativně rozhodnout o uskutečnění soutěže v sekci i v případě, že počet soutěžících klesne pod počet 6. V takovém případě bude ve spolupráci s VaV rozhodnuto o poměrném krácení odměn za umístění. Odměna za účast (startovné) bude zachována v plné výši.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Pro fakultní koordinátory má na oddělení VaV SVK na starosti Milena Losmanová, tel. 220 44 3806, milena.losmanova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK

 • Do 13. 10. 2021 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanát na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 18. 10. 2021 do 8. 11. 2021 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 15. 11. 2021 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 18. 11. 2021 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 25. 11. 2021 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • 29. 11. 2021 Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult bude možné automaticky vygenerovat na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému. Fakultní koordinátoři zajistí zveřejnění úplných fakultních sborníků na fakultních webech SVK.

 

Další informace k soutěži

 • Prezentace studentské práce v rámci SVK se považuje za předuveřejnění výsledku v případě plánované patentové ochrany a je tedy překážkou pro udělení patentu.
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na účast a ocenění umístění soutěžních prací studentů VŠCHT Praha bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2021). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.
 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; soutěž je určena i pro doktorandy; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh

 

Rekapitulace termínů:

Datum

Akce

13. 10.

Fakulty - nahlášení fakultního organizátora a organizátorů sekcí - na VaV

8. 11.

Studenti - uzávěrka podávání přihlášek

15. 11.

Fakulty - nahlášení počtu účastníků a počtu sekcí – na VaV

18. 11.

Studenti - uzávěrka nahrávání anotací

25. 11.

Fakulty - seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

29. 11.

Fakulty - vygenerování sborníků v aplikaci svk; zveřejnění úplných fakultních sborníků na fakultních webech SVK

2. 12.

SVK

13. 12.

Fakulty - písemná zpráva z fakult o průběhu soutěže - na VaV

 

Seznam fakultních koordinátorů

 • FCHT - doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. (Jan.Budka@vscht.cz)
 • FTOP - Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D.  (Alice.Vagenknechtova@vscht.cz)
 • FPBT - Ing. Michaela Marková, Ph.D. (Michaela.Markova@vscht.cz)
 • FCHI - doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz)

 

Přihlašovací formulář

Nejste zalogován/a (anonym)

101 - Ústav anorganické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
S1 (B2+B3) přednášková LACH_H03 (laboratoř E) 9:30 doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D. 7 Zobraz
S2 (M1+M2) přednášková LACH_A39 (Laboratoř D2) 9:30 prof. Dr. Ing. David Sedmidubský 8 Zobraz

105 - Ústav anorganické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav anorganické technologie I přednášková A44 9:00 Doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla 6 Zobraz
Ústav anorganické technologie II přednášková A32 9:00 Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. 7 Zobraz
Ústav anorganické technologie III přednášková A25a 9:00 Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa 6 Zobraz

106 - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Kovové materiály I. přednášková online 9:00 doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D. 7 Zobraz
Kovové materiály II. přednášková online 9:00 doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D. 7 Zobraz
Kovové materiály III. přednášková online 9:00 doc. Ing. Alena Michalcová, Ph.D. 6 Zobraz
Kovové materiály - restaurování přednášková online 9:00 doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. 6 Zobraz

107 - Ústav skla a keramiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
ANM I posterová chodba ÚSK - přízemí 9:00 prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D. DSc. 9 Zobraz
ANM II posterová chodba ÚSK - suterén 9:00 prof. Dr. Dipl. Min. Willi Pabst 8 Zobraz

108 - Ústav chemie pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analýza a vlastnosti léčiv přednášková A31 8:30 prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. 8 Zobraz

110 - Ústav organické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická chemie bakalářská I přednášková MSTeams 9:00 prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc 10 Zobraz
Organická chemie bakalářská II přednášková MSTeams 9:00 doc. Dr. Ing. Jana Hodačová 9 Zobraz
Organická chemie magisterská I přednášková MSTeams 9:00 prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc. 8 Zobraz
Organická chemie magisterská II přednášková MSTeams 9:00 doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. 8 Zobraz
Organická chemie magisterská III přednášková MSTeams 9:00 prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. 9 Zobraz
Organická chemie magisterská IV přednášková MSTeams 9:00 prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc. 8 Zobraz

111 - Ústav organické technologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Organická a farmaceutická technologie I přednášková A01 9:00 prof. Ing. Libor Červený, Dr.Sc. 8 Zobraz
Organická a farmaceutická technologie II přednášková A81a 9:00 doc. Ing. Pavel Čapek, CSc. 8 Zobraz
Organická a farmaceutická technologie III přednášková A77C 9:00 doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. 7 Zobraz

112 - Ústav polymerů

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie a technologie polymerů kombinovaná B11 9:00 prof.Ing. Petr Sysel, CSc. 9 Zobraz

126 - Ústav inženýrství pevných látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Materiálové inženýrství I přednášková B360 9:00 prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. 8 Zobraz
Materiálové inženýrství II přednášková B14 9:00 prof. Ing. Petr Slepička, Ph.D. 9 Zobraz

143 - Ústav informatiky a chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Bioinformatics and modelling přednášková B35 10:45 Prof. Daniel Svozil, MSc, PhD 6 Zobraz
Cheminformatics přednášková B35 13:00 Prof. Daniel Svozil, MSc, PhD 6 Zobraz

148 - Ústav chemické technologie restaurování památek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav chemické technologie restaurování památek posterová Přízemí budovy A, chodba G 9:00 doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič 7 Zobraz

215 - Ústav technologie ropy a alternativních paliv

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie ropy a alternativních paliv přednášková Univerzitní centrum Litvínov 9:00 doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D. 7 Zobraz

216 - Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Paliva a ochrana ovzduší přednášková A 181 9:00 doc. Ing. František Skácel, CSc. 8 Zobraz

217 - Ústav technologie vody a prostředí

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Technologie vody přednášková Ústavní knihovna B 116 9:00 doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. 6 Zobraz

218 - Ústav energetiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Energetika přednášková knihovna - B 166a 9:00 doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. 11 Zobraz

240 - Ústav chemie ochrany prostředí

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemie ochrany prostředí přednášková BS1 9:00 doc. Dr. Ing. Martin Kubal 9 Zobraz

319 - Ústav biotechnologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Biotechnologie I přednášková online 9:00 prof. Dr. Ing. Petra Patáková 7 Zobraz
Biotechnologie II přednášková online 9:00 prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc 7 Zobraz
Biotechnologie III přednášková online 9:00 prof. Ing. Alena Čejková, CSc 6 Zobraz

320 - Ústav biochemie a mikrobiologie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Bioanalytické metody a jejich aplikace posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Jan Lipov, Ph.D. 8 Zobraz
Biomedicínské aplikace posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Barbora Holubová, Ph.D. 8 Zobraz
Genetika posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Dr. Ing. Zuzana Novotná 8 Zobraz
Interakce v biologických systémech posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. 8 Zobraz
Mikrobiologie posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. 8 Zobraz
Produkce a studium proteinů posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. 8 Zobraz
Vliv malých molekul na metabolismus posterová prostory ústavu 320 9:00 doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. 8 Zobraz

321 - Ústav sacharidů a cereálií

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
SACHARIDY – CHEMIE A TECHNOLOGIE přednášková knihovna ústavu b40 9:00 prof. ing. Zdeněk Bubník, CSc. 8 Zobraz

322 - Ústav mléka, tuků a kosmetiky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav mléka, tuků a kosmetiky - chemie a technologie tuků a kosmetiky přednášková B02 9:00 prof. Ing. Vladimír Filip, CSc. 6 Zobraz
Ústav mléka, tuků a kosmetiky - chemie, technologie a mikrobiologie mléka přednášková B60-knihovna ústavu 9:00 doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc. 7 Zobraz

323 - Ústav analýzy potravin a výživy

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Sekce 1 přednášková B159 9:00 prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 11 Zobraz
Sekce 2 přednášková B 33 9:00 prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 7 Zobraz
Sekce 3 přednášková B 36 9:00 prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. 7 Zobraz
Sekce 4 přednášková B 31 9:00 prof. Dr. Ing. Jan Poustka 7 Zobraz
Sekce 5 přednášková B 34 9:00 doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. 8 Zobraz

324 - Ústav konzervace potravin

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav konzervace potravin I přednášková B24 8:30 doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. 8 Zobraz
Ústav konzervace potravin II přednášková B23 8:30 doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D. 7 Zobraz

342 - Ústav chemie přírodních látek

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav chemie přírodních látek -I posterová Respirium Neuveden doc. Dr. Ing. Ivan Raich 9 Zobraz
Ústav chemie přírodních látek II posterová Respirium Neuveden prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík 6 Zobraz

402 - Ústav analytické chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Analytická chemie I přednášková A105 8:30 doc. RNDr. Pavel Řezanka, Ph.D. 7 Zobraz
Analytická chemie II přednášková A21 8:30 doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. 6 Zobraz

403 - Ústav fyzikální chemie

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Fyzikální chemie I přednášková A135 9:00 doc. Mgr. Michal Straka, Ph. D. 7 Zobraz
Fyzikální chemie II přednášková B37 (poblíž Ústavu jazyků) 9:00 doc. Ing. Karel Řehák, CSc. 7 Zobraz
Fyzikální chemie III přednášková A125 9:00 prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc. 7 Zobraz
Fyzikální chemie IV přednášková B32 (poblíž Ústavu jazyků) 9:00 prof. Ing. Michal Fulem, Ph.D. 6 Zobraz
Fyzikální chemie V přednášková A402 9:00 prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. 6 Zobraz
Fyzikální chemie VI přednášková A12 9:00 doc. Ing. Pavel Chuchvalec, CSc. 7 Zobraz

409 - Ústav chemického inženýrství

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Chemical Engineering I přednášková B 141b 8:30 prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. 9 Zobraz
Chemické inženýrství II přednášková BS 4 8:30 prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha 10 Zobraz
Chemické inženýrství III přednášková BS 9 8:30 prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc. 10 Zobraz
Chemické inženýrství IV přednášková B 03 8:30 prof. Dr. Ing. Juraj Kosek 9 Zobraz
Chemické inženýrství V přednášková B III 8:30 prof. Ing. Petr Kočí, Ph.D. 9 Zobraz
Chemické inženýrství VI přednášková B 06 8:30 prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D. 9 Zobraz
Chemické inženýrství VII přednášková B 07 8:30 prof. Ing. Pavel Hasal, CSc. 8 Zobraz
Chemické inženýrství VIII přednášková B 139 8:30 doc. Ing. František Rejl, Ph.D. 9 Zobraz

444 - Ústav fyziky a měřicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Ústav fyziky a měřicí techniky přednášková B220 8:30 doc. Jaroslav Hofmann, CSc. 11 Zobraz

445 - Ústav počítačové a řídicí techniky

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
Aplikovaná informatika a kybernetika I přednášková A40 8:15 Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. 8 Zobraz
Aplikovaná informatika a kybernetika II přednášková A335 8:15 doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. 8 Zobraz

837 - Ústav ekonomiky a managementu

Název sekce Typ Místo Čas Předseda Počet účastníků Účastníci
837 - Ústav ekonomiky a managementu posterová Neuvedeno Neuveden Neuveden/a 1 Zobraz
Aktualizováno: 22.9.2021 16:33, : Veronika Popová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi