Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2021
iduzel: 54301
idvazba: 71951
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 04:06:10
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2021

Organizace SVK v akademickém roce 2021/2022

Termín konání SVK

V akademickém roce 2021/2022 proběhne SVK ve čtvrtek 2. 12. 2021, kdy je vyhlášen Rektorský den.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum, který je určen výhradně na odměny za účast (startovné) a za umístění pro soutěžící z řad studentů VŠCHT Praha. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet přihlášených soutěžních prací studentů VŠCHT Praha v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován. Fakultním koordinátorům SVK bude umožněno v případě náhlého onemocnění operativně rozhodnout o uskutečnění soutěže v sekci i v případě, že počet soutěžících klesne pod počet 6. V takovém případě bude ve spolupráci s VaV rozhodnuto o poměrném krácení odměn za umístění. Odměna za účast (startovné) bude zachována v plné výši.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Pro fakultní koordinátory má na oddělení VaV SVK na starosti Milena Losmanová, tel. 220 44 3806, milena.losmanova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK

 • Do 13. 10. 2021 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanát na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 18. 10. 2021 do 8. 11. 2021 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 15. 11. 2021 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 18. 11. 2021 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 25. 11. 2021 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • 29. 11. 2021 Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult bude možné automaticky vygenerovat na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému. Fakultní koordinátoři zajistí zveřejnění úplných fakultních sborníků na fakultních webech SVK.

 

Další informace k soutěži

 • Prezentace studentské práce v rámci SVK se považuje za předuveřejnění výsledku v případě plánované patentové ochrany a je tedy překážkou pro udělení patentu.
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na účast a ocenění umístění soutěžních prací studentů VŠCHT Praha bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2021). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.
 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; soutěž je určena i pro doktorandy; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh

 

Rekapitulace termínů:

Datum

Akce

13. 10.

Fakulty - nahlášení fakultního organizátora a organizátorů sekcí - na VaV

8. 11.

Studenti - uzávěrka podávání přihlášek

15. 11.

Fakulty - nahlášení počtu účastníků a počtu sekcí – na VaV

18. 11.

Studenti - uzávěrka nahrávání anotací

25. 11.

Fakulty - seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

29. 11.

Fakulty - vygenerování sborníků v aplikaci svk; zveřejnění úplných fakultních sborníků na fakultních webech SVK

2. 12.

SVK

13. 12.

Fakulty - písemná zpráva z fakult o průběhu soutěže - na VaV

 

Seznam fakultních koordinátorů

 • FCHT - doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. (Jan.Budka@vscht.cz)
 • FTOP - Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D.  (Alice.Vagenknechtova@vscht.cz)
 • FPBT - Ing. Michaela Marková, Ph.D. (Michaela.Markova@vscht.cz)
 • FCHI - doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz)

 

Přihlašovací formulář

Přihlášení (pro VŠCHT Praha)
Mám přihlašovací údaje VŠCHT Praha (mám email končící @vscht.cz).
Jsem externista
Aktualizováno: 22.9.2021 16:33, : Veronika Popová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi