Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2023
iduzel: 54301
idvazba: 90058
šablona: stranka
čas: 30.9.2023 18:11:52
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 54301
idvazba: 90058
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'svk.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/svk-2023'
iduzel: 54301
path: 1/28821/43620/28823/54301
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2023

Organizace SVK v akademickém roce 2023/2024

Termín konání SVK

V akademickém roce 2022/2023 proběhne SVK ve čtvrtek 23. 11. 2023, kdy je vyhlášen Rektorský den.

Organizace SVK

SVK je soutěž prací studentů bakalářských a magisterských studijních programů, která každoročně
probíhá na VŠCHT Praha.


Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro výzkum a transfer
technologií (VaTT) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum, který je
určen výhradně na odměny za účast (startovné) a za umístění pro soutěžící z řad studentů VŠCHT
Praha. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.


Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení
fakulty. Minimální počet přihlášených soutěžních prací studentů VŠCHT Praha v každé sekci je šest,
maximální počet prací není limitován. Fakultním koordinátorům SVK bude umožněno operativně
rozhodnout o uskutečnění soutěže v sekci i v případě, že počet přihlášených soutěžících klesne z
důvodu vyšší moci pod 6. V takovém případě bude ve spolupráci s VaTT rozhodnuto o poměrném
krácení odměn za umístění. Odměna za účast (startovné) bude zachována v plné výši.


V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.
Pro fakultní koordinátory má na oddělení VaTT SVK na starosti Mgr. Mili Losmanová, tel. 220 44 4536,
losmanom@vscht.cz. 

Časový harmonogram přípravy SVK

 • Do 4. 10. 2023 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanát na odd. VaTT. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.  V případě celoškolských sekcí určí koordinátory zodpovědné za organizaci prorektor pro pedagogiku.
 • Od 9. 10. 2023 do 30. 10. 2023 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci, a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty, respektive celoškolské sekce na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 9. 11. 2023 na odd. VaTT počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 10. 11. 2023 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 18. 11. 2023 fakultní organizátoři, respektive koordinátoři celoškolských sekcí v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty, respektive prorektor pro pedagogiku. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent. 
 • Do 22.11. 2023 bude možné automaticky vygenerovat sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému. Fakultní koordinátoři, respektive koordinátoři celoškolských sekcí zajistí zveřejnění úplných fakultních sborníků na fakultních webech SVK.

 

Další informace k soutěži

 • Prezentace studentské práce v rámci SVK se považuje za předuveřejnění výsledku v případě plánované patentové ochrany a je tedy překážkou pro udělení patentu.
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult, respektive celoškolských sekcí.
 • Finanční příspěvek na účast a ocenění umístění soutěžních prací studentů VŠCHT Praha bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2023). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty, respektive koordinátoři celoškolských sekcí.
 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; soutěž je určena i pro doktorandy; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh

 

Rekapitulace termínů:

Datum

Akce

4. 10.

Fakulty - nahlášení fakultního organizátora a organizátorů sekcí - na VaTT

30. 10.

Studenti - uzávěrka podávání přihlášek

9. 11.

Fakulty - nahlášení počtu účastníků a počtu sekcí – na VaTT

10. 11.

Studenti - uzávěrka nahrávání anotací

18. 11.

Fakulty - seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

22. 11.

Fakulty - vygenerování sborníků v aplikaci svk; zveřejnění úplných fakultních sborníků na fakultních webech SVK

23. 11.

SVK

5. 12.

Fakulty - písemná zpráva z fakult o průběhu soutěže - na VaTT

 

Seznam fakultních koordinátorů

 • FCHT - doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. (Jan.Budka@vscht.cz)
 • FTOP - Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D.  (Alice.Vagenknechtova@vscht.cz)
 • FPBT - Ing. Michaela Marková, Ph.D. (Michaela.Markova@vscht.cz)
 • FCHI - doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz)

 

Přihlašovací formulář

Nejste zalogován/a (anonym)

Fakulta chemické technologie

Sekce Detaily Přihlášení
101 - Ústav anorganické chemie Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
105 - Ústav anorganické technologie Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
106 - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
107 - Ústav skla a keramiky Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
108 - Ústav chemie pevných látek Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
110 - Ústav organické chemie Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
111 - Ústav organické technologie Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
112 - Ústav polymerů Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
126 - Ústav inženýrství pevných látek Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
143 - Ústav informatiky a chemie Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
148 - Ústav chemické technologie restaurování památek Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00

Fakulta technologie ochrany prostředí

Sekce Detaily Přihlášení
215 - Ústav technologie ropy a alternativních paliv Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
216 - Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
217 - Ústav technologie vody a prostředí Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
218 - Ústav energetiky Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
240 - Ústav chemie ochrany prostředí Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
241 - Ústav udržitelnosti a produktové ekologie Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Sekce Detaily Přihlášení
319 - Ústav biotechnologie Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
320 - Ústav biochemie a mikrobiologie Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
321 - Ústav sacharidů a cereálií Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
322 - Ústav mléka, tuků a kosmetiky Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
323 - Ústav analýzy potravin a výživy Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
324 - Ústav konzervace potravin Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
342 - Ústav chemie přírodních látek Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00

Fakulta chemicko-inženýrská

Sekce Detaily Přihlášení
402 - Ústav analytické chemie Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
403 - Ústav fyzikální chemie Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
409 - Ústav chemického inženýrství Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
437 - Ústav ekonomiky a managementu Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
444 - Ústav fyziky a měřicí techniky Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
446 - Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00

Celoškolská pracoviště

Sekce Detaily Přihlášení
504 - Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol Detail přihlašování na SVK od 09.10.2023 00:00
Aktualizováno: 27.9.2023 14:16, : Mili Viktorie Losmanová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi